Dilekçeler

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Bilirkişi raporları, hukuk alanında ve ceza alanında açılan her türlü adli dava kapsamında, uzman görüşüne başvurulması gerektiğinde başvurulan bir yöntem olup; iş davalarındaki hesaplamalar, işçilerin iş akdinin feshinin haklı/geçerli sebeplere dayanıp dayanmadığı hususu, boşanma davalarında sosyal izlem raporları (SİR), tazminat dosyalarında kusur ve tazminat miktarını belirleyen aktüer hesaplamaları, … ve daha artırabileceğimiz tüm hususlarda detayları ile yapılan değerlendirmeleri kapsamaktadır.

Bilirkişi Raporuna İtiraz

Bilirkişi raporları, dosya kapsamında yapılan değerlendirme, kusur oranları, hesaplamaları içermekte olup, yapılan değerlendirmeler kendi içinde çelişebilir, hatalı saptamalar içerebilir.

Bu bağlamda, sürece hakim olmak, dosya kapsamında, taleplerin, taleplere bağlı olarak çıkabilecek neticelerin tahmin edilmesi hukuki anlamda tespit yapabilen uzman kişilerce yapılabilir.

Bu durumda, bir dosya kapsamında gelen bilirkişi raporuna karşı herhangi bir cevap verilmemesi, o raporun kabul edildiği ve o rapora göre çıkabilecek karara karşı çıkılmadığı anlamını taşımaktadır. Bu anlamda, hak kayıplarına uğramamak için, konusunda uzman bir avukata başvurmak, bilirkişi raporu kapsamında ayrıntılı bilgi almak gerekir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

……. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO          : ……………  E.

DAVACI           :

VEKİLİ : Av. ESMA ŞENGÜLER

DAVALI                    : …………

VEKİLİ                      : Av……………….

KONU                   :Bilirkişi raporuna itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR   :

Davalı şirketin …….. fabrikasında Döküm İşletmeleri Direktörlüğü’nde fırıncı olarak çalışan müvekkilin, sağlık koşulları sebebiyle ilgili bildirdiği görüşler ve raporlar dikkate alınarak; Tuzla fabrikası üretim direktörlüğü bünyesinde işine devam etmesi teklif edilmiş; ancak teklifte müvekkilin çalışacağı kadro bildirilmemiştir, alınan bilirkişi raporunun kanaat kısmında “DAVACIYA YAPILAN GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNÜN, DAVACI TARAFINDAN BEKLENEBİLECEK NİTELİKTE OLMADIĞI”  belirtilmiştir.

İlgili raporun son kısmında,“DAVACININ DAVALI ŞİRKETTE ÇALIŞABİLECEĞİ/ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ BAŞKACA BİR KADRO OLMADIĞI” şeklinde beyanlara haiz bir kısım mevcuttur. Bu kısım, oldukça muğlak bir ifadedir, bu fabrika toplam …… kişiye istihdam sağlayabilecek büyüklüktedir. Davalı bünyesinde, müvekkili istihdam edecek sağlık koşullarına uygun olan tek bir yerin dahi bulunmaması, gerçeklikten oldukça uzak bir ifadedir. İlgili raporu düzenleyen bilirkişiler, araştırma yüklerinden sıyrılabilmek adına, yeterli araştırmaları tamamlamadan, salt şirketten alınan belge ve bilgileri rapora eklemişler, ayrıntılı bir değerlendirme yapmamışlardır. Müvekkil, davalı işveren bünyesinde, …. Sistem Laboratuvarında, Teknik Hizmetler kısmında; Dış ticaret ve lojistik bölümünde, depo sorumlusu olarak, …. Daha da artırabileceğimiz örneklerle birçok bölümde çalışabilirdi, işverenlikçe müvekkilin işyeri içerisinde aktarımının yapılabileceği bir çok bölüm olmasına rağmen, müvekkil işyerinde tutulduğu rahatsızlığı ile işveren tarafından iş akdi sonlandırılma maksadı ile bu tutum izlenmiştir. Ayrıca, davacı müvekkilin ikametgahı İzmitte olup, müvekkilin halihazırda …………’nda çalışması mevcutken, davalı müvekkile ………. fabrikasında bir iş önermiştir. ………… fabrikasında, …. kişi çalışırken, …… ’nda ….. kişi çalışmaktadır. ……’da 13 bölüm mevcutken, …….’nda 14 bölüm mevcuttur. Müvekkilin, ….. fabrikasından ziyade, …….ı fabrikasında bir iş için istihdam edilmesi müvekkil lehine olup, müvekkili zor duruma düşürmeyecek idi. Tüm bu bahsedilen hususlardan ötürü, davalı işveren tarafından, feshin son çare olması ilkesi ihlal edilmiş olup, müvekkilin iş akdi haklı ve geçerli bir sebep olmadan feshedilmiştir.

Dosya kapsamında değerlendirmeler eksik yapıldığından, müvekkilin istihdam edilebileceği başkaca kadrolar mevcut olmasına rağmen, raporun bu hale aykırı bir düşünce yapısı ile örgülenmesi hakkaniyete aykırı olup, eksik ve hatalı değerlendirme içermektedir. Bu bağlamda, yeniden değerlendirme yapılması gerekmektedir, bu hususta “endüstri mühendisliği” alanında ek rapor yahut yeniden rapor alınması gerekmektedir.

NETİCE VE TALEP: Rapora itirazlarımızın kabulü ile mahkemenizden gereğinin yapılmasını, dosyanın yeni bir heyete tevdiini talep ederim. 06/01/2020

DAVACI VEKİLİ

Av. ESMA ŞENGÜLER

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Hangi Hallerde Yazılır?

Bilirkişi raporları, bazen tek bir taraf aleyhine sonuç içerirken, bazen her iki taraf açısından da olumsuz görüşler içerebilir. Bu bağlamda, aleyhine olumsuz görüş ve kanaat bildirilen taraf, dosya kapsamında, bu hususlara ilişkin itiraz ve gerekçelerini sunarak itiraz dilekçesini kaleme alabilir.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!