Boşanma davası kapsamında Maddi Manevi Tazminat Ve Nafaka Talebi

Boşanma davası sırasında eşlerden birisi dava görülürken, maddi tazminat, manevi tazminat ya da nafaka talebinde bulunmamış olabilir. Evlilik sona erdikten sonra , daha sonrasında açılacak bir dava ile bu haklarınızı talep edebilirsiniz. Yalnız bunları talep edebilmek için süre şartına riayet etmek gerekir.

TMK’nın 178. madde hükmü ;” Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.” şeklinde düzenlenmiştir.

Boşanmaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde dava açılmalıdır. Aksi takdirde bu istemler zamanaşımına uğrar.

ZamanaşımıMadde 178- Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanmahükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Tazminatın belirlenmesi durumunda ölçüt kabul edilebilecek hususlar şunlardır;

  • Toplumun genel yapısı ve yaşam koşulları,
  • Tarafların evlilik birliğindeki olanak ve durumlar,
  • Oturulan evin bulunduğu yer ve özellikleri,
  • Aile birliğinin barınma, beslenme ve eğitim gibi yaşamsal özellikleri,
  • Eşlerin iş durumları ve eşin çalışmasına izin verilip verilmediği,
  • Ortak malların idare edilişi,
  • Boşanma durumunda eşin sosyal güvenlik kurumundaki haklarından yoksun kalması, (kıdem tazminatı, tedavi yardımı, sosyal tesislerden yararlanma vs),
  • İstenilen tazminatın başla bir yerden temin edilip edilemeyeceği, eşin tazminat talebince bir gelirinin olup olmadığı
  • Eşin yeniden evlenme şansı ile tarafların ve boşanmaya neden olan olayların diğer özellikleri,
  • Davacı olan tarafın eşten istediği tazminatın gerçekci ve amacına uygun olması gerekmektedir.