Ceza Hukuku

Ceza hukukunun genel hatları ile değinmek gerekirse, konusu kanunlarla düzenlenen suçlar ve bu suçlar için yasalarda belirlenen cezaları içine alır. Genel birçok suç tipi ve cezası TCK’da belirlenmiştir, bu kanunun uygulanma usulü ise, Ceza Muhakemesi Kanunu ile belirlenmektedir. Mahkeme kararları nihayetinde ise, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile düzenlenmektedir.