İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku bireyler yahut kurumlar arasında herhangi bir hukuki altyapıya dayanan yahut doğrudan dayanmayan borçların ödenmemesi halinde, alacaklının nasıl bir yol izlemesi gerektiğine ışık tutar. Alacaklar, kambiyo senetlerinden, mahkeme kararlarından, sözleşmelerden ve daha artırabileceğimiz birçok konudan kaynaklanabilir.