İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukukunun konusu; idarenin kuruluşunu ,işleyişini ve idarenin hem diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkisini hem de özel hukuk kişileriyle olan ilişkilerini  düzenleyen hukuk dalıdır.

Vergi hukukunun konusu; Vergi hukuku devletin egemenlik gücünün en yoğun olduğu alanlardan biridir. Vergi ödevi , Devletin veya vergilendirme yetkisine sahip diğer kamu tüzel kişilerinin, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla kişilere mali güçlerine oranında  karşılıksız olarak parasal yükümlülükler ile yükümlendirmesidir. Vergi hukuku ;vergi ödevini, bu ödevin nasıl doğacağını ,vergilendirme aşamalarını ve vergi ödevinin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları düzenleyen hukuk alanıdır.