Ana Sayfa Blog İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Şengüler Hukuk Bürosu, iş hukuku anlamında, 4857 sayılı İş Kanunu düzenlemeleri ile, işçi ve işveren vekilliği görevini üstlenmektedir. İş kanunu, kanunda sayılan sınırlı istisnalar dışındaki tüm işçi-işveren ilişkilerine uygulanır. 

İşçi- işveren ilişkileri açısından verdiğimiz hizmetler:

-İşçilerin bağlı bulunduğu iş yerindeki çalışmaları için hazırlanacak iş sözleşmelerinin hazırlanması,

– İşçilerin bağlı bulunduğu iş yerindeki çalışma metodları için yönetmeliklerin hazırlanması,

-İşçilerin bağlı bulunduğu iş yerindeki kurallar ve yaptırımlar yönünden disiplin hükümlerinin hazırlanması,

-Günlük çalışma hayatında meydana gelecek problemlerle ilgili tutanakların hazırlanması,

-İşçilerin iş akitlerinin sonlandırılması ile ilgili sürece ilişkin hukuki destek, 

– İşveren tarafından, işçi aleyhine ikame edilen maddi-manevi tazminat davaları,

-İşçiler tarafından işverene karşı açılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,ücret alacağı, yıllık izin alacağı, fazla mesai alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacağı,…. vb. konusu para olan davalar,

-İşe iade davaları,

– Konusu iş hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda arabuluculuk desteği,

-Konusu iş hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda keşide edilecek ihtarnameler.

– İşçi tarafından işveren aleyhine ikame edilmiş sendikal tazminat davaları.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Avukatı

Dürüstlük ve profesyonellik kavramları üzerine inşa edilen büromuzda diğer tüm hukuk dallarında olduğu gibi iş ve sosyal güvenlik hukukunda da alanında uzman ve dava süreçlerinin gerektirdiği tüm bilgi birikimine sahip işçi avukatımız ile iletişime geçerek işçi ve işveren ilişkilerinden doğan potansiyel anlaşmazlıklarla ilgili hemen bilgi alabilirsiniz !

İş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamındaki dava süreçlerini yakından takip ediyor, müvekkillerimizle sürekli iletişimde kalıyor, emsal yargıtay kararlarını inceliyor ve süreci çözüm odaklı bir yaklaşımla yürütüyoruz !

0532 178 1137