İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Şengüler Hukuk Bürosu, iş hukuku anlamında, 4857 sayılı İş Kanunu düzenlemeleri ile, işçi ve işveren vekilliği görevini üstlenmektedir. İş kanunu, kanunda sayılan sınırlı istisnalar dışındaki tüm işçi-işveren ilişkilerine uygulanır. 

İşçi- işveren ilişkileri açısından verdiğimiz hizmetler:

-İşçilerin bağlı bulunduğu iş yerindeki çalışmaları için hazırlanacak iş sözleşmelerinin hazırlanması,

– İşçilerin bağlı bulunduğu iş yerindeki çalışma metodları için yönetmeliklerin hazırlanması,

-İşçilerin bağlı bulunduğu iş yerindeki kurallar ve yaptırımlar yönünden disiplin hükümlerinin hazırlanması,

-Günlük çalışma hayatında meydana gelecek problemlerle ilgili tutanakların hazırlanması,

-İşçilerin iş akitlerinin sonlandırılması ile ilgili sürece ilişkin hukuki destek, 

– İşveren tarafından,işçi aleyhine ikame edilen maddi-manevi tazminat davaları,

-İşçiler tarafından işverene karşı açılan kıdem tazminatı,ihbar tazminatı,ücret alacağı, yıllık izin alacağı, fazla mesai alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacağı,…. vb. konusu para olan davalar,

-İşe iade davaları,

– Konusu iş hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda arabuluculuk desteği,

-Konusu iş hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda keşide edilecek ihtarnameler.

– İşçi tarafından işveren aleyhine ikame edilmiş sendikal tazminat davaları.