Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma; devlete ait kurum ve kuruluşlar tarafından kamu yararı kriteri çerçevesinde, özel mülkiyete konu taşınmaza devlet tarafından el konulmasıdır. Bu taşınmazın tamamı kamulaştırılabileceği gibi, bir kısmı da kamulaştırılabilir. Bu taşınmaza ait kişi ya da kişilere kamulaştırma bedelinin devlet tarafından ödenmesi icap etmektedir.