Kira ve Tahliye Hukuku

Kira Hukuku; Mal sahibi ile, kiracının, kira sözleşmesinden doğan sorumluluklarını ve kira sözleşmesi sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarını düzenlemektedir.

Tahliye ise ;  kiraya verenin kiracıyı kiralanan taşınmazdan çıkarmak amacıyla belirli sebepler ve usullere riayet ederek açmış olduğu  tahliye davası sonucunda elde etmiş olduğu ilam ile icra dairesine başvurarak kiracıyı , devletin cebri gücüyle kiralanan taşınmazdan çıkartma yaptırımıdır.