Ana Sayfa Blog Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku, kişinin ölmesi yahut gaipliği halinde, bu kişinin mirasının intikalinin kimlere yapılacağı, intikalin hangi şartlarda gerçekleştirileceği, miras paylaşımının usulünü belirler.  

Miras Hukuku Avukatı

Şengüler Hukuk Bürosu bünyesinde yer alan uzman ve profesyonel miras hukuku avukatlarımızın sunduğu hizmetler;

 • Ölüme bağlı tasarruflar
 • Ölünceye dek bakma sözleşmesi
 • Vasiyetname düzenlemeleri
 • Mirasının reddi veya iptali
 • Miras sözleşmesi
 • Mirasçılıktan çıkartma
 • Saklı pay oranları
 • Saklı paylı mirasçılar
 • Terekenin borca batık olması
 • Mirasçı atama

başta olmak üzere, miras hukukuyla ilgili ortaya çıkan tüm düzenlemeleri kapsar.

Dava sürecinde birçok farklı etkenin ve hassas hukuki düzenlemelerin bulunduğu miras hukuku davalarında hiç şüphesiz tecrübesiyle, bilgi birikimiyle ve çalışma disipliniyle sürece hakim miras hukuku avukatlarıyla çalışmak; davaların lehimize sonuçlanması ve profesyonel ve disiplinel bir dava süreci için temel şarttır.

Miras Davalarında Süreç Nasıl İşler ?

Miras davalarına ilişkin ihtilaflar, murisin ölümü yahut gaipliğine karar verilmesi ile başlar, miras hukukunu ilgilendiren alt başlıklar halinde sıralanabilecek birçok dava çeşidi bulunmaktadır.

Miras, kişilerin hassas davranması gereken bir konu olduğundan, genel anlamda, ölen kişiye ait gayrimenkulleri ve değerleri ilgilendirdiğinden, önemsenmesi gereken bir süreçtir.

Ölüm, belirlenebilir ve net bir tarih olduğundan, miras hukukunda birçok davanın açılması, ölüme bağlı sonuçla şekillendiğinden süreye tabidir, süreler kaçırılırsa, kişilerin dava açma hakları da ortadan kalkacaktır.

Örneklendirmek gerekirse, “vasiyetnamenin iptali davası açma hakkı, davacının; ölüme bağlı tasarrufu, iptal sebebini, kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl geçmekle düşer.” bu süre geçtiğinde ilgili kişi herhangi bir talepte bulunamayacak  olup, ilgili vasiyetnamede herhangi bir usulsüzlük varsa dahi bu durumu ileri süremeyecektir. Bu bağlamda, doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi almak, hukuki süreçte, miras hukuku ile ilgilenen avukatlardan destek almak yerinde olacaktır.

Vasiyetname Düzenlemek İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Vasiyetname düzenlemek için yaşlı olmak gerekmez, kanunun öncelikli aradığı şart 15 yaşını tamamlamış olmak ve ayırt etme gücüne sahip olmaktır.

Vasiyetname, kişinin ölümünden sonraki terekesindeki yol haritasını çizdiğinden, önemli bir hukuki belgedir, kişi ölünceye dek, bu belgede dilediğince tasarrufta bulunabilir, -saklı pay ihlalleri hariç- vasiyetnamesindeki ilgili hükümleri çıkartabilir yahut değiştirebilir. 

Vasiyetname, miras bırakan kişinin son istek ve arzuları ile mirasının nasıl paylaşılacağını düzenleyen yazılı bir belge yahut sözlü beyandır.

Vasiyetname, resmi memur (noter, hakim vs.) nezdinde yapılabileceği gibi miras bırakanın bizatihi  kendi el yazısı ile veya koşulları varsa sözlü beyan yolu ile de geçerli bir şekilde yapılabilir. 

Vasiyetname şekilleri, Türk Medeni Kanunu’nda 3 başlık altında düzenlenmiştir:

 • Resmi vasiyetname,
 • El yazılı vasiyetname,
 • Sözlü vasiyetname.

Miras bırakan kişi, tereke üzerinde sınırsız tasarruf hakkına sahip değildir. Miras bırakan ölüme bağlı tasarruflarda bulunurken, saklı paylı mirasçılarının saklı paylarını ihlal etmemelidir, miras bırakanın bu saklı paylara tecavüzü, ihlali doğrultusunda, miras bırakanın ölümünün ardından saklı paylarının ihlal edilen kısmına ilişkin tenfiz davası açabilirler.

Miras Davaları Ne Kadar Sürede Sonuçlar ?

Miras davaları, mirasçı sayısına, terekedeki mal varlığı değerlerinin miktarına bağlı olarak sonuçlandırılmaktadır. Mirasçı sayısının çokluğu, mirasçıların yurt dışında yaşıyor olması, süreci uzatıp zorlaştıran durumlardan birisidir. Doğrudan zamanlamaya ilişkin bir değerlendirme yapmak, bu bilgilendirmeyi okuyan sizleri hatalı düşünmeye sevk edebilir.

Miras Davaları Nerede Açılır ?

Miras hukukundan kaynaklanan ihtilafın türüne bağlı olarak değişkenlik seyreden bu konuda doğrudan görevli mahkemeyi ifade etmek hatalı olacaktır. Mirasçılık belgesinin iptali, Mirasın Reddi davası, Vasiyetnamenin açılması davası, sulh hukuk mahkemesinde görülürken, vasiyetnamenin iptaline ilişkin davalar, asliye hukuk mahkemesinde görülür.

Şengüler Hukuk Bürosu’nda Miras Hukukuyla İlgili Danışmanlık Almak İstiyorum, Ne Yapmalıyım ?

Birçok farklı değişkene ve karmaşık hukuki prosedürlere sahip olan miras hukuku davalarında durumu kapsamlı bir şekilde analiz etmek ve davaya konu olan olay ya da durumla ilgili tüm detaylara hakim olmak; sürecin profesyonel yönetilmesi adına oldukça kritiktir. Miras hukukuyla ilgili merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı için bizimle GSM ya da E-Mail kanallarını kullanarak iletişime geçebilir, aradığınız profesyonel çözümü Şengüler Hukuk’ta bulabilirsiniz..

0542 351 3963