Miras Hukuku

Miras Hukuku, kişinin ölmesi yahut gaipliği halinde, bu kişinin mirasının intikalinin kimlere yapılacağı, intikalin hangi şartlarda gerçekleştirileceği, miras paylaşımının usulünü belirler.  Bu hukuk dalının ilişkili olduğu konular; ölüme bağlı tasarruflar, ölünceye dek bakma sözleşmesi, vasiyetnameler, mirasın reddi, mirasın reddinin iptali, miras sözleşmesi, mirasçılıktan çıkarma, vasiyetnamenin tenfizi, saklı pay oranları, saklı paylı mirasçılar, terekenin borca batık olması, mirasçı atama, … gibi daha birçok alanda düzenlemeye sahiptir.