Taşıma Hukuku

Taşıma  vasıtalarının (kara, deniz, hava araçlarının  ve demiryolu araçları ) kullanılması dolayısıyla ortaya çıkan veya taşıma araçlarının  kullanılmasını zorunlu kılan  ilişkilerden, insanların ( yolcu olarak anılmaktadır.)  ve malların taşınmasına ilişkin olan kuralları düzenleyen hukuk alanını ifade eder.