Tazminat Hukuku

Birbirinden farklı hukuki kaynaklardan doğan ( borçlar hukuku, iş hukuku , malpraktis, trafik kazası, gibi .) taraflardan birinin kusurundan kaynaklı olarak meydana gelen eylemlerin ilişkinin diğer tarafa zarar vermesi durumunda ortaya çıkan maddi ve manevi kayıpların karşılanması amacına hizmet eden hukuk dalıdır.

Maddi tazminat ,bedensel zararlardan doğabileceği gibi malvarlığı değerlerinin zarar görmesinden de doğabilir. Manevi tazminat ise, zarar gören kişinin ruhsal yapısına zarar vererek kişi de üzüntü, keder, acı ve ıstıraba yol açar.