Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret hukuku , ticari işletme kavramı ile ticari işletmenin kuruluşu, devri ve rehnini düzenlemekle kalmayıp ayrıca tacir , ticaret unvanı ve tacirin hukuki ilişkilerini de düzenlemektedir.

Şirketler Hukuku ise tüzel kişiliğe sahip olmayan  adi ortaklık ile tüzel kişiliği haiz olan sermaye şirketlerini (anonim şirket, limited şirket , kooperatif ) ve şahıs şirketlerinin ( kollektif şirket , adi komandit şirket ) işleyiş, düzen ve ilgili şirketlerin yetkililerinin sorumluluk kıstaslarını düzenleyen hukuk alanıdır.