Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku, tüketicinin çok geniş bir yelpazede yaşadığı sorunları gündemine almakta, yasa düzenlemeleri geniş bir koruma kalkanı ile tüketiciyi korumaktadır. 

Şengüler Hukuk Bürosu;

  • Tüketici alım- satım sözleşmeleri
  • Genel işlem koşullarının geçerliliği,
  • Tüketici Hakem Heyeti’nde takibi gereken işlemler,
  • Tüketici şikayetlerini yönlendirmek ve bu şikayetlere ilişkin çözüm önerileri üretmek,
  • Tüketici Mahkemeleri/Ticaret mahkemelerindeki davalarda temsil,
  • Ayıplı mallardan kaynaklanan  ihtilafların çözümü,
  • Ayıplı hizmetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümü

konularında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.