Aile ve Boşanma Hukuku

Boşanmada Mal Paylaşımı

Evlilik, tarafların tüm mali paylaşımları, kazanımları ve giderlerini çoğunlukla tek bir havuzdan yönettikleri için, evlilik sürecinin sona erdiği boşanma davalarında da malların paylaşımı gündeme gelir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

Boşanma davalarında, tarafların edindiği menkul ve gayrimenkul mallar, şirket hisseleri, hisse senetleri, kripto paralar, …. vb. daha akla gelmeyen birçok malvarlığı değeri boşanma davasından sonra açılan mal rejiminin tasfiyesi kapsamında açılan davada değerlendirilir.

Açılan davalar kapsamında, Türk hukukunda değişen sistem uyarınca, Türk Medeni Kanunu’nun 1 Ocak 2002 tarihinden öncesi ve sonrası dönem olarak 2 farklı başlık altında değerlendirilir.

Bir devrim niteliğinde olan bu değişiklik, 2002 yılı öncesine ait evliliklerdeki davaların seyrini önemli ölçüde etkilemektedir. Çünkü 2002 öncesi, yasal mal rejimi, mal ayrılığı rejimi iken; 2002 sonrası, yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimidir.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma davaları kapsamında, tarafların evlilikteki kusur durumları, tazminatlar, nafaka, velayet ve çocukla şahsi ilişki tesisi hususları değerlendirilir. Mal paylaşımı ise, çekişmeli boşanma davasına konu edilemez, ancak anlaşmalı boşanma davasında irade serbestisi çerçevesinde eşler mal paylaşımının nasıl yapılacağına karar verebilirler.

Çekişmeli boşanma davalarında, mal paylaşımı hakkında herhangi bir karar verilmemekte olup, taraflar arasındaki malların paylaşımı, mal rejiminin tasfiyesi davasında görülmektedir.

Mal rejiminin tasfiyesi davası kapsamında, davanın sahip olduğu teknik detaylar, menkul/gayrimenkul malvarlığı değerlerinin pahada genellikle değerli olduğu düşünüldüğünde, bu tip davaların vatandaşlar eliyle yürütülmesi oldukça risklidir.

Bu bağlamda, süreç yürütülürken alanında uzman bir boşanma avukatından profesyonel destek alınması oldukça önemlidir. Şengüler Hukuk Bürosu, boşanma davaları ve mal rejiminin tasfiyesi alanlarında hizmet sunmaktadır.

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Açma Süresi

Boşanma davası kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde dava açılmalıdır.

Aldatma Nedeniyle Boşanmada Mal Paylaşımı

Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin payının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir. Zina, boşanma davalarında önemli bir kusur sayılıp, şartları sağlaması halinde özel bir boşanma sebebidir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanma davaları kapsamında düzenlenen protokoller çerçevesinde eşler, serbest iradeleri ile mal paylaşımını gerçekleştirebilirler.

Eşlerden birinin ölümü durumunda mal paylaşımı nasıl yapılır?

TMK. Madde 225 gereği “Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer.”

Eşlerden birisi vefat ettiğinde, öncelikle eşler arasındaki aile hukukundan doğan mal rejiminin tasfiyesi tamamlanır, akabinde miras paylaşımına geçilir. Bu durumda sağ kalan eş, ölen eşin mirasçılarına karşı mal rejiminin tasfiyesi davasını yöneltebileceği gibi, ölen eşin mirasçıları da bu davayı sağ kalan eşe yöneltebilirler.

Mal rejiminin tasfiyesi davasında görevli mahkemeler, aile mahkemeleri, mirasın tasfiyesinde ise sulh hukuk mahkemeleri görevlidir.

Boşanma davasından önce satılan mallar paylaşıma dahil edilir mi?

Boşanma davası açılmadan önce evlilik birliği içinde edinilen mallar paylaşıma dahil edilirler.

Boşanmada mal paylaşımı için evlilik öncesi sözleşme gerekli midir?

Taraflar arasında evlenmeden herhangi bir sözleşme imza edilmezse, geçerli rejim olan edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır.

Miras malları boşanma sırasında paylaşılır mı?

Miras malları, kişisel mal statüsünde olduğundan boşanma sırasında mal paylaşımına dahil olmaz.

Boşanmada mal kaçırma nasıl engellenir?

Mal rejiminden kaynaklanan tasfiye davası kapsamında tedbir talep edilerek, boşanma sırasında eşlerin birbirinden mal kaçırması engellenebilir.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!