İcra ve İflas Hukuku

İlamlı ve İlamsız İcra Takibi

İlamlı İcra Takibi Nedir?

İlam, bir dava sonucunda mahkeme tarafından verilen kararı gösteren resmi belgeye denir. Bu kararla başlatılan icra takibi ise ilamlı icra takibidir. Bu takibin konusu genelde paradır ancak bunun dışında tahliye davalarında taşınmazın tahliyesi gibi bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü de ilamlı icra takibinin konusunu oluşturabilmektedir. Alacaklı mahkemeden aldığı ilam ile icra müdürlüğüne başvurur ve bununla beraber icra takibi başlar. Ödeme emri borçluya ulaştığında da takip kesinleşmiş olur.

İlamlı İcra Takibinde İtiraz Süresi

İlamlı icra takibinde itiraz takibin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine dilekçeyle yapılır. Yapılan itiraz takibi kendiliğinden durdurmaz. Takip ancak mahkeme icranın geri bırakılması kararı verirse durur.

Adına icra takibi başlatılan borçlu eğer ödeme emrinden önce borcu ödediğini, borcun ertelendiğini ya da söz konusu borcun zamanaşımına uğradığını iddia ediyorsa ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde bu icra takibine itiraz edebilir ve icranın geri bırakılmasını mahkemeden talep edebilir. Eğer 7 gün içinde bu takibe itiraz etmezse takip kesinleşmiş olur ve borçlu icra takibine konu olan borcu ödemek mecburiyetinde kalır.

Ayrıca borçlu eğer ödeme emrinden sonra borcu ödemişse, borç ertelenmişse ya da zamanaşımına uğramışsa belli bir süre olmadan icra mahkemesine başvurabilir ve icranın geri bırakılmasını talep edebilir. Süresiz itirazda borçlu icra takibi son bulana kadar bu itirazını ileriye sürebilir. Son bulduktan sonra ise ancak İstirdat davası açma hakkı vardır.

İlamlı İcra Takibinde Yetkili İcra Dairesi

İlamlı icra takibinde diğer icra takiplerinden farklı olarak herhangi bir yetki kuralı yoktur. Alacaklı, istediği icra dairesinde ilamlı icra takibini başlatabilir. Bu durumda borçlunun da yetki itirazı gibi bir hakkı yoktur.

İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız icra takibi, ilamlı icranın aksine herhangi bir mahkeme kararı olmadan başaltılan icra takibidir. Para borcu ve teminat ya da diğer alacaklar için bu takip kullanılır. İlamsız icra takibi; genel haciz yolu, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ve kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi olarak 3’e ayrılır.

İlamsız icra takibinde genel yetki kurallarına bakıldığında borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesi yetkilidir. Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayanlar içinse genel yetkili icra dairesi, davalının Türkiyede bulunun mutad meskeninin bulunduğu yer mahkemesidir. Ancak bazı durumlarda özel yetki kuralları da mevcuttur. Örneğin sözleşmeden doğan para borçlarıyla ilgili olan icra takiplerinde sözleşmenin ifa edileceği yerde bulunan icra dairesinde de takip başlatılması mümkündür.

İlamsız İcra Takibinde İtiraz

İlamsız icra takibinde ödeme emri borçluya tebliğ olduktan sonra borçlu 7 gün içinde bu ödeme emrine itiraz edebilir. 7 gün içinde itiraz edilmeyen icra takipleri kesinleşir. Bundan sonra alacaklı alacağını almak için haciz işlemlerine başvurabilir.

İlamlı icra takibinden farklı olarak ilamsız icra takibinde itiraz icra takibini durdurur. Bu durumda alacaklı icra takibine devam edebilmek için ya itirazın iptali davası ya da itirazın kaldırılması davası açmalıdır. İlamsız icra takibinde itiraz iki sebepten dolayı yapılabilir. Bunlardan biri imzaya itiraz diğeri ise borca itirazdır.

İlamlı İcra Takibi İle İlamsız İcra Takibi Arasındaki Farklar Nelerdir?

İlamlı icra takibiyle ilamsız icra takibi arasındaki temel fark alacaklının elinde borca dair bir belgenin bulunmasıdır. Bu fark yetki ve itirazın sonuçları gibi farklılıkları doğurur ve süreç buna göre ilerler. Yukarıda bahsedildiği gibi ilamsız icra takibinde genel yetki kuralı varken ilamlı icra takibinde alacaklı istediği icra dairesinde takibi bahsedebilir. İtirazda ise, ilamlı icra takibinde itiraz icra takibini durdurmazken ilamsız icra takibinde takibin durmasına sebep olur.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!