İş Hukuku

İşçi Avukatı

Şengüler Hukuk Bürosu’nun kapsamlı çalışma alanlarından birisi de iş hukukudur, çağın gerekleri, Kocaeli’nin Türkiye’nin en büyük sanayi şehirlerinden biri olması, büromuzu iş hukuku anlamında tecrübeye kavuşturmuştur.

Ofisimizde iş hukuku kapsamında verdiğimiz hizmetler, iş sözleşmesi hazırlanması, her somut duruma özgü olarak değişen durum ve olaylar gereğince tutanak düzenlenmesi, savunma istem yazılarının hazırlanması, ihtarname ve fesih bildirimlerinin keşide edilmesi, iş kazası davaları kapsamında cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi hakkında çalışmaların sağlanması, iş kazası ve meslek hastalığı davaları hakkında danışmanlık, dava faaliyetleri, SGK kapsamında sürecin takibi, arabuluculuk faaliyetleri, sözleşmenin feshi, işe iade, işçilik alacakları kapsamında açılacak davalar, ofisimizin iştigal alanını oluşturmaktadır.

İşçi Avukatının Görevleri

İş avukatları, işçi avukatları, işveren avukatları olarak şekillenirler. İş avukatları adı altında bahiste bulunurken, her iki açıdan da tarafımızca değerlendirme yapılacaktır.

İş avukatları, özellikle 4857 sayılı iş kanunu hükümleri kapsamında, işçi ve işverenin iş takipleri sırasında, hak kayıplarına uğramasını önlemeye çalışan, halihazırda bir hak ihlali durumunda ise, bunun tazmini için gerekli hukuki prosedürü işleten avukatlardır.

İşçi Avukatının İlgilendiği Davalar

İş hukukundan kaynaklanan başlıca davalar, işe iade davaları, işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak davaları, hizmet tespiti davaları, kıdem tazminatı davaları, ihbar tazminatı davaları, meslek hastalığından kaynaklanan tazminat davaları, iş kazasından kaynaklanan tazminat davaları, rücu davaları, sendikalarla ilgili davalar, sendikal tazminat davası, işveren tarafından işçi aleyhine açılan alacak davası gibi dava türleridir.

İşçi Avukatının Dava Süreçlerine Etkisi

İş avukatlarının, işçi avukatlarının genel bazda sürece olumlu etkisi bulunmaktadır. Sürecin iş hukukuna hakim olan profesyonel bir avukatla yürütülmesi muhakkak ki davanın seyrini değiştirecektir.

İş hukuku davalarında avukat zorunlu mudur?

Anayasa’nın “Hak Arama Hürriyeti” başlığını taşıyan ve “Temel Haklar ve Ödevler” kısmında yer alan 36. maddesi uyarınca, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”

Ancak, bu hakkın kullanılması yönünden medeni yargılama hukukumuzda tarafın kendisini bir avukatla temsil ettirmesi zorunluluğu öngörülmemiştir. Türk Hukuku’nda tarafların avukat ile temsil edilmesi zorunluluğu yoktur. Herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkı vardır.

Dava süreçlerinde neden profesyonel destek almalısınız?

Hukuki manada, yukarıda da bildirdiğimiz üzere, vekil desteği almak HMK gereğince zaruri olmasa da, sürecin profesyonel bir iş avukatı/işçi avukatı ile yürütülmesi dava taraflarının elbette ki lehine olacaktır. Bu bağlamda, profesyonel desteğin dava süreçlerine katkısı yadsınamaz. Çünkü, istisnaları da dahil olmak üzere hukukumuzda derdestlik müessesesi düzenlenmiş olup, bir dava yalnızca bir kez açılabilir ve bu dava kapsamında yaşanacak talihsizlikler, süreci geri dönüşü olmayan bir sorun yumağına dönüştürecektir.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!