İş Hukuku

İşten Çıkış Kodları ve Açıklamaları

SGK, gerek işçilerin tek taraflı işi bırakmalarına, işverenler tarafından işçilerin iş akitlerinin sona erdirilmesi, gerekse diğer sebepleri, “işten çıkış bildirgeleri”nin ilgili butonunda gösterebilme maksadı ile kodlara bağlamıştır. Bu kodların her birinin işçilere ödenecek tazminatlar, işverenlerin tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtulabilmeleri, .. gibi sonuçları meydana gelmektedir. 

İşten Çıkış Kodları Açıklamaları

Toplamda 40 adet işten çıkış kodu mevcut olup, bu kodlardan her birisi farklı durumlara işaret etmektedir. Örneğin, bazıları işçinin kendinden kaynaklanan durumları (evlilik, askerlik, ölüm, emeklilik,..) bazıları ise işin sona ermesi gibi işin ruhundan kaynaklanan sebeplerden doğmaktadır. 

1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8 Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle
9 Malulen emeklilik nedeniyle
10 Ölüm
11 İş kazası sonucu ölüm
12 Askerlik
13 Kadın işçinin evlenmesi
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15 Toplu işçi çıkarma
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması
18 İşin sona ermesi
19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih
26 Disiplin kurulu kararı ile fesih
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
30 Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma
38 Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma
39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

İşten Çıkış Kodları ve İşsizlik Maaşı

İşsizlik Maaşı‘ makalemizde detaylarıyla bahsettiğimiz üzere, yeniden kısa bir özet geçmemiz gerekirse; 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için gerekli şartlar aşağıda sıralanmıştır:

  • Kişinin kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,
  • İş akdi sona ermeden evvel son 120 gün iş/hizmet akdine bağlı olmak,
  • İş akdi sona ermeden evvel son 3 yıl içerisinde minimum 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,
  • İş akdi sona erdikten sonra, fesihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmak.

Süre şartlarının sağlamanın yanından aynı zamanda, kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması icap etmektedir. 40 adet işten çıkış kodunu burada tek tek değerlendirmek zorlayıcı olacağından, kişiler iş akitleri fesholunduğunda, bu durum hakkında iş hukuku uzmanı bir avukattan yardım almalıdırlar.

İşten Çıkış Kodu Düzeltme Dilekçesi
…………… SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

………………

BAŞVURAN : ………………….(T.C./Vergi kimlik No)

KONU : İşten Çıkış Kodunun Yanlış Bildirilmesi

Kurumunuzun …………………………………. sicil numarasında kayıtlı bulunmaktayım.

İşyerinde ……. tarihleri arasında çalışan personelimiz …………….. T.C. kimlik numaralı (..ADI… SOYADI…..) isimli kişinin 28.12.2019 tarihinde çıkışı yapılmıştır. Çıkış kodu bildirilirken, personelimizin hatasından kaynaklanan sebeplerle, 13 numara – “Kadın işçinin evlenmesi” yerine, 3 numara olan “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)” sehven seçilmiştir.

Gerekli düzeltmelerin yapılmasını saygılarımla bilgilerinize arz ederim.

İşveren/Kaşe/imza/tarih

İşten çıkış kodu nasıl öğrenilir?

İşçinin iş akdi sona erdiğinde, işvereni tarafından kendisine, “İşten Çıkış Bildirgesi” verilir. Bu bildirgenin, C- Sigortalının Hizmet Bilgileri üst başlığının altında, 16 nolu, “Sigortalının işten ayrılış nedeni(kodu)” kutucuğu yer almaktadır. Bu kutucuk içerisinde yazan sayı yukarıda ayrıntıları ile bildirilen sebeplerden birisine girmektedir.

İşten çıkış kodu sonradan değiştirilebilir mi?

İşçi, işten çıktıktan/çıkarıldıktan sonra, belirli bir süre içinde sınırlı kalmak kaydı ile değiştirilebilir. Bu kod, bazen sehven yanlış doldurulurken, bazen işverenler tarafından kötü niyetli olarak yanlış bildirilebilir.

İşten çıkış kodu kaç gün içerisinde düzeltilir?

İşçi, işten çıktıktan/çıkarıldıktan sonra, 10 gün içinde bu kod değiştirilebilir.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!