İşten Çıkış Kodları ve Açıklamaları

SGK, gerek işçilerin tek taraflı işi bırakmalarına, işverenler tarafından işçilerin iş akitlerinin sona erdirilmesi, gerekse diğer sebepleri, “işten çıkış bildirgeleri”nin ilgili butonunda gösterebilme maksadı ile kodlara bağlamıştır. Bu kodların her birinin işçilere ödenecek tazminatlar, işverenlerin tazminat ödeme yükümlülüğünden kurtulabilmeleri, .. gibi sonuçları meydana gelmektedir.  İşten Çıkış Kodları Açıklamaları Toplamda 40 adet işten çıkış kodu mevcut … İşten Çıkış Kodları ve Açıklamaları okumayı sürdür