İcra ve İflas Hukuku

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın Kaldırılması Nedir?

Borçlunun itirazı üzerine duran ilamsız icra takibinin devam etmesini sağlayan hukuki yola itirazın kaldırılması davası denir. İtiraz üzerine duran icra takibinin devamı itirazın iptali davası açarak da sağlanabilir fakat bu süreç daha uzun sürdüğünden itirazın kaldırılması hukuki yolu getirilmiştir.
İtirazın kaldırılması davası itirazın kesin olarak kaldırılması ve itirazın geçici olarak kaldırılması olmak üzere iki türlüdür.

İtirazın Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

İtirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı taraf icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını talep etmelidir. 6 aylık süre dolduktan sonra başvurulursa icra mahkemesi sürenin aşılması nedeniyle talebi reddeder.

İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması

İİK madde 68’de belirtilen belgelerden birine bağlı olan alacağı bulunan taraf, borçlunun borca itiraz etmesi üzerine icra mahkemesinden itirazın kesin olarak kaldırılması talebinde bulunabilir.
İcra mahkemesinin yaptığı inceleme sonucunda inceleme sonucunda alacaklı taraf haklı bulunursa borçlunun itirazı kesin olarak kaldırılır. Bu karar ile alacaklı taraf durmuş bulunan icra takibine devam edilmesi talebinde bulunabilir.

İcra ve İflas Kanunu madde 68 düzenlemesine göre yazılı belgeler:

  1. İmzası İkrar Edilmiş Adi Senet
  2. İmzası Noter Tarafından Onaylanmış Senet
  3. Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Yetkileri Dahilinde ve Usulüne göre Verdikleri
  4. Kredi Kurumları ile İlgili Belgeler
  5. Borçlunun Resmi Daireler ve Memurlar Huzurunda Borç İkrarında Bulunduğu Belgeler

İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Usulü

İtirazın kaldırılması talebi alacaklı tarafından icra takibinin yapıldığı icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine 6 ay içinde yapılır.

Borçlu itirazın kaldırılması davasında yalnızca itirazında bildirdikleri ve alacaklının takip dayanağı yaptığı senet metninden anlaşılabilen itiraz sebeplerini ileri sürebilir.

İtirazın Kesin Olarak Kaldırılmasında İcra Mahkemesi Kararları

İcra mahkemesi yaptığı inceleme sonucunda itirazın kaldırılması talebini reddedebilir veya itirazın kesin olarak kaldırılması kararı verebilir.

İtirazın kaldırılmasında alacak, İİK madde 68’de belirtilen belgeler ile ispat edilirse borçlunun itirazının kesin olarak kaldırılmasına karar verilir. Bu kararla birlikte alacaklının talepte bulunması durumunda alacağın %20 sinden az olmamak üzere tazminat cezası verilebilir.

Borçlu yaptığı itirazında haklı olduğunu menfi tespit davası açarak ispat edebilme imkanına sahiptir.

İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması

Alacaklının başlattığı icra takibinde borçlu senet üzerindeki imzasını inkar ederse alacaklı itirazın kesin olarak kaldırılması yoluna başvuramaz, yalnızca itirazın geçici kaldırılması talebinde bulunabilir veya itirazın iptali yoluna başvurabilir.

Bilirkişiler ile birlikte yapılan incelemeler sonucunda senet üzerindeki imzanın borçlu tarafından atıldığı sonucuna ulaşılması durumunda mahkeme itirazın geçici olarak kaldırılması kararı verir. Eğer imza borçluya çıkmazsa itirazın geçici olarak kaldırılmasına ilişkin talep reddedilir. Bu durumda borçlunun talebi halinde alacaklı aleyhine %20 oranında tazminat cezası verilebilir.

Borçtan Kurtulma Davası ve İtirazın Kaldırılması Arasında İlişki

Borçtan kurtulma davası itirazı geçici olarak kaldırılan borçlunun icra takibinin durdurulmasının devam etmesini sağlamak için açtığı bir davadır. Borçtan kurtulma davası geçici kaldırma kararının bildiriminden itibaren 7 gün içinde açılabilir.

İtirazın Kaldırılması Davası Hangi Mahkemede Açılır?

İtirazın kaldırılması davası icra takibinin başlatıldığı yerde olan görevli ve yetkili mahkemede açılır.

İtirazın Kaldırılması Davası Arabuluculuğa Tabii Mi ?

İtirazın kaldırılması davası arabuluculuğa tabii değildir.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!