Gayrimenkul Hukuku

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

Mülkiyet hakkı, kişiye eşya üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma hakkı verir.

Mülkiyet hakkı “tek kişi mülkiyetinde” bir kişiye ait olabileceği gibi, birden çok kişiye de ait olabilir, buna “birlikte mülkiyet” denir. Paylı mülkiyet ve el birliğiyle mülkiyet olmak üzere iki çeşit birlikte mülkiyet hali vardır.

İzale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası paylı veya el birliğiyle mülkiyete konu taşınır veya taşınmaz eşyada paydaşlığa son verilmesini sağlar. Böylece tek kişi mülkiyetine geçilir.

Paydaşlardan herhangi biri ortaklığın giderilmesi talebinde bulunabilir. Paydaşlar malı aralarında paylaşarak da ortaklığa son verebilirler. Ancak malı nasıl paylaşacaklarını kararlaştıramamaları halinde herhangi bir paydaş diğer bütün paydaşlara karşı ortaklığın giderilmesi davası açarak ortaklığın giderilmesini talep edebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta tüm ortakların davaya dahil edilmesi gerektiğidir. Paydaşlardan biri ölürse tüm mirasçıları davaya dahil edilir.

İzale-i şuyu davası iki taraflı bir davadır. Bu şu anlama gelir; davacının sahip olduğu haklara davalı da sahiptir.

Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Davayı açmak için yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Bu özel bir yetki kuralıdır.

İzaleyi Şuyu Davası Aşamaları

Taşınır veya taşınmaz mala birlikte malik olan paydaşlar ortaklığın giderilmesine karar verip aralarında malı nasıl paylaşacaklarına ilişkin bir anlaşma yapabilirler.

Anlaşamazlarsa paydaşlardan biri diğer tüm paydaşlara ortaklığın giderilmesi davası açarak ortaklığın giderilmesini mahkemeden talep edebilir.

Yetkili ve görevli mahkemede davayı açan paydaş, ilk aşamada dava harcı ve diğer tüm giderleri ödemek zorunda kalabilir. Ancak ortaklığın giderilmesi davası kazananı veya kaybedeni olmayan bir dava olduğundan ve dava sonucundan tüm paydaşların eşit şekilde etkileneceğinden dava sonunda giderler ve avukat vekalet ücretleri tüm taraflara yani tüm paydaşlara payları oranında yükletilir.

Mahkeme ortaklığı iki şekilde giderebilir. İlk yol aynen taksim yolu ile ortaklığın giderilmesidir. Mahkeme malı payları oranında bölerek paydaşlara dağıtır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ortaklık satış yolu ile giderilir.

İzaleyi Şuyu Davasında Satış Süreci

Taşınmazın aynen taksim yolu ile paylaştırılamadığı hallerde taşınmaz mal satılır ve geliri paydaşlar arasında taksim edilir. Satış işlemini mahkeme değil; icra dairesi ve satış memurları gerçekleştirir.

Satış açık artırma usulü ile yapılır. Paydaşlar satışın yalnızca ortaklar arasında yapılmasını kararlaştırabilirler. Bunun için oybirliği gerekir. Bu durumda satış yalnızca ortaklar arasında yapılır.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Dava Dilekçesi

… SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : Davayı açacak kişi, TC No, Adres

DAVALILAR : Dava açılacak kişi ya da kişiler, TC No, Adres

KONU : Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Taşınmazın edinme yöntemi ve dava sebepleri yazılacaktır.

2- Davalılarla yapılan görüşmelerde, gayrimenkul üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi mümkün olmadığı gibi, davalılar, gayrimenkulün satışına da yanaşmamaktadırlar.

3- Fiili durumu itibarı ile, paylaştırma da mümkün olmadığından, gayrimenkul üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

1-……….. taşınmazın üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini,

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin, payları oranında hissedarlara yükletilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. ../../2020

Davacı

İmza

Dilekçe örneği fikir vermesi açısından eklenmiştir. Her duruma uygun olmayabilir. Bu nedenle davanızın reddedilmemesi için bir avukata başvurarak somut olayla ilgili bir dilekçe hazırlamak gerekir.

İzale-i şuyu davası nasıl açılır?

Dava aynen taksim veya satış yoluyla giderme şeklinde açılabilir. Satış yoluyla ortaklığın giderilmesi için aynen taksim mümkün olmamalıdır.

İzale-i şuyu davasında satış nasıl yapılır?

Taşınmazın aynen taksim yolu ile paylaştırılamadığı hallerde taşınmaz mal satılır ve geliri paydaşlar arasında taksim edilir. Satış işlemini mahkeme değil; icra dairesi ve satış memurları gerçekleştirir.

İzale-i şuyu davasında satışa kimler girebilir?

Satış açık artırma usulü ile yapılır. Satışa herkes katılabilir. Ancak paydaşlar satışın yalnızca ortaklar arasında yapılmasını kararlaştırabilirler. Bunun için oybirliği gerekir. Bu durumda satış yalnızca ortaklar arasında yapılır.

İzale-i şuyu davası avukatsız açılır mı?

Ortaklığın giderilmesi davası kendine has usulleri olan, özel bir dava türüdür. Bu nedenle bir avukattan yardım almak yararınıza olacaktır. Danışmanlık sürecimizle ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!