Dilekçeler

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi

Olağanüstü bir kanun yolu olarak düzenlenen kanun yararına bozma, 5271 sayılı CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu)’nun 309 ve 310. maddelerinde düzenlenmiştir.

Kanun Yararına Bozma Nedir?

İstinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde; esasa ya da usule ilişkin hükme etkili bir hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı’nın, o karar veya hükmün Yargıtay’ca bozulması istemini, yasal sebeplerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirmesidir. Kesinleşmemiş karar veya hükümlere karşı kanun yararına bozma yoluna başvurulamaz.

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Örneği

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Sunulmak Üzere

İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : …….. esas,……karar

KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNDE BULUNAN SANIK: (İSİM SOYİSİM), (ADRES), (TC KİMLİK NO)

VEKİLİ: Av. ESMA ŞENGÜLER (Adres Antettedir.)

DAVA KONUSU: Yukarıdaki kararın CMK m.309 gereğince KANUN YARARINA BOZULMASI isteğidir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkil sanık K.M. hakkında Ankara 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2016/54 karar sayısıyla sonuç olarak 5600 TL kesin nitelikte adli para cezasına hükmedilmiştir. Mahkeme kararı hukuka aykırı olmasına rağmen adli para cezasının kesin nitelikte olması nedeniyle, müvekkilin herhangi bir kanun yoluna başvurma imkanı olmamıştır.
Müvekkil sanık, eşiyle birlikte katıldığı bir iş toplantısında eşine yan bakılmasına sinirlenerek, karşı tarafa “ne bakıyorsun terbiyesiz herif” şeklinde sözler sarf etmiştir.
Yargıtay’ın yerleşik içtihatları, bir fiilin hakaret teşkil etmesi için davranışın muhatabını küçük düşürmeye yönelik olmasını şart koşmaktadır. Müvekkilin amacı hiç tanımadığı bir kimseyi küçük düşürmek değil, eşini rahatsız eden bakışlara karşı bir tepki vermek ve eşinin huzurunu korumaktır. Müvekkilin yaptığı yorum Yargıtay tarafından “ağır eleştiri” olarak nitelendirilmektedir. Yargıtay uygulamasına göre, “terbiyesiz”, “ahlaksız” şeklindeki eleştiri amaçlı sözler hakaret suçu teşkil etmemektedir:

Somut olayda sanığın katılana yönelik kullanmış olduğu “terbiyesiz” şeklinde, kaba ifade ve ağır eleştiri niteliğindeki sözün, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunu oluşturmayacağı gözetilmelidir.

Ceza infaz kurumunda bulunan eşine para yatırmak için gelen sanığın, ziyaret günü olmadığı için çocuğunun kendisiyle birlikte cezaevine girmesine izin verilmemesi üzerine, cezaevi çevresinin başı boş köpeklerin dolaştığı ıssız bir yer olması ve 6 yaşındaki çocuğunun korkması nedeniyle, nizamiyede görevli bulunan müştekiye, kendisine yapıldığını düşündüğü haksızlığı eleştiri amaçlı olarak söylediği kabul edilen, “terbiyesizlik yapıyorsun” biçimindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmıştır.(Yargıtay 4. Ceza Dairesi – Karar: 2014/32605).

SONUÇ ve İSTEM : Yukarida arz ve izah ettiğimiz üzere, hukuka açıkça aykırı olan İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nin ……… esas, …………karar sayılı kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün bozulması amacıyla kanun yararına bozma istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmasını talep ediyoruz.15.10.2019

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Nereye Verilir?

Mahkumiyet kararının temyiz edilmeksizin kesinleştiği hallerde, Adalet Bakanlığı’na (veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na) gönderilmek üzere kararın verildiği yer C. Başsavcılığı’na verilecek bir dilekçe ile Adalet Bakanlığı’ndan (veya Yargıtay C. Başsavcılığından) kanun yararına bozma yoluna başvurması istenebilir.

İnceleme yetkisi daha geniş olduğu için dosyanın Adalet Bakanlığı’na gönderilmesinin istenmesi daha kolaylaştırıcı bir yol olacaktır.

Kanun Yararına Bozma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanun yararına bozma başvurusu yapma yetkisi Adalet Bakanlığına aittir. Bununla beraber yargılama sırasında karar veya hükme şikayetçi, sanık, müdahil, hakim veya cumhuriyet savcısı olarak katılan kişiler de bu yolu işletmesi için Adalet bakanlığına başvuruda bulunabilirler. Ancak Adalet Bakanlığı bu taleple bağlı değildir.

Davayı açma yetkisi Adalet Bakanlığı’nın yazılı istemi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısınındır. Bununla beraber CMK m.309 4.fıkrasının (d) bendindeki hallere özgü olmak şartıyla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Adalet Bakanlığı’nın istemi olmaksızın resen bozma yetkisini kullanabilir. Ancak bu yetkiye Adalet Bakanlığı tarafından başvurulduğunda, artık Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bu yetkiyi kullanamaz.

Ceza Hukuku Davalarınızı Güvenilir ve Alanında Uzman Ellere Emanet Edin!

Şengüler Hukuk Bürosu başarılı ve ceza hukukuna hakim kadrosuyla bu süreçte her zaman yanınızda olacaktır. Ceza davası sürecinizde size sürekli bilgi vererek, titizlikle davanızın her adımında yanınızda olacağız.

STAJYER AVUKAT

HİLAL DURSUN

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!