Ceza HukukuDilekçeler

Karar Düzeltme Dilekçesi

Karar Düzeltme Nedir?

Karar düzeltme, 1086 sayılı HUMK ile düzenlenen bir kanun yolu olmakla birlikte Türk yargı sistemi içinde yer almaktadır. Mahkemenin vermiş olduğu kararın yeniden incelenmesi ve düzeltilmesini amaçlayan hukuki bir yoldur.

Karar Düzeltme Yolu Kaldırıldı mı?

İstinaf, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hem hukuki hem de olay yönünden bir üst mahkeme olan bölge adliye mahkemeleri tarafından denetlenmesidir. Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlaması ile karar düzeltme yolu yürürlükten kalkmıştır. Bölge Adliye Mahkemelerince verilmiş ve Yargıtay tarafından onanmış kararlar, şekli anlamda kesinleşmiş olduğundan karar düzeltmeye açık değildir.
Temyiz ise istinaf mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı usul ve yasa yönünden irdelenmesidir.

Karar düzeltme yolu yerine istinaf ve temyiz yolu kullanılmaktadır.

Karar Düzeltme Yoluna Gidilemeyen Kararlar

KD yoluna başvurulamayacak kararlar yürürlükten kaldırılan HUMK 440. maddede sayılmıştır.

  • Miktar veya değeri Kanun’da belirtilen sınırdan az olan hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin kararlara karşı Karar düzeltme yoluna başvurulamaz. (Bu sınırlar her yıl değişmekteydi.)
  • Kural olarak Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen kararların temyizi üzerine verilen Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.
  • Görevsizlik, yetkisizlik, hakimin reddi, dava veya karşılık davanın açılmamış sayılması, davaların birleştirilmesi ve merci belirtilmesi hakkında temyiz incelemesi sonunda verilen kararlara karşı da karar düzeltme yoluna gidilemez. (HUMK 440/3-3)
  • Hakem kararlarıyla ilgili bölümde de uyuşmazlık mevcuttur. HUMK 440/3-4 hükmünde hakemlerin verdikleri hükümlerin ve HUMK’un tahkim hükümlerine göre mahkemece verilerek kararların onanmasına veya bozulmasına ilişkin kararlara karşı karar düzeltme yoluna başvurulamayacağı belirtilmiştir. (HUMK 440/3-4)
  • HUMK haricinde diğer özel kanunlarda da karar düzeltme yoluna başvurulamayacağı belirtilen kararlara karşı da karar düzeltme yoluna gidilemez.

Kanunda belirtilen şekilde karar düzeltme yolu kapalı olan karara karşı bu yola başvurulamaz.

YARGITAY (…) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
SUNULMAK ÜZERE

KOCAELİ …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

ESAS NO : 20…/…..
KARAR NO : 20…/…..

KARAR DÜZELTME
TALEBİNDE
BULUNAN :
KARŞI TARAF :
VEKİLİ :

KARAR DÜZELTME KONUSU : Yargıtay ….Hukuk Dairesince verilen …… tarih ve E.2021/…..- K.2022/……sayılı onama kararının düzeltilerek, Kocaeli …Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ……tarihli ve yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamın bozulması istemine ilişkindir.

TEBLİĞ TARİHİ : (onama kararının Müdürlükçe tebliğ edildiği tarih)
KARAR DÜZELTME
NEDENLERİMİZ :

1)-

2)-

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ve temyiz sırasındaki dilekçelerimizde izah edilen sebeplerle, Yargıtay …..Hukuk Dairesi’nin yukarıda tarihi ve sayısı belirtilen kararının düzeltilmesi ile Kocaeli….Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …..tarih ve E.2021/….- K.2022/…. sayılı kararının bozulmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

(isim soyisim)

(imza)

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!