Dilekçeler

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Kıymet takdiri, borçlunun üzerine haciz konulmuş taşınır/taşınmaz mallarının satılması için değerinin belirlenmesine denmektedir.

Kıymet takdiri nasıl yapılır?

İcra İflas Kanunu Madde 128/2: İcra dairesi taşınmazın kıymetini takdir ettirir, taşınmazın kıymetinin takdirinde, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetlerin kıymete olan etkisi de nazara alınır.“

Kıymet takdiri ile malların amaca uygunluğu, yaklaşık değeri tespit edilir. Kıymet takdirinin yapılması işleminden sonra bu kıymet takdiri ilgililere tebliğ edilir. İlgililerin kıymet takdirine karşı itiraz veya şikayetleri varsa 7 gün içerisinde icra mahkemesine başvurabilirler. İcra mahkemesinin itiraz/şikayete karşı verdiği karar kesindir.

Kıymet takdirini kimler yapabilir?

İcra Dairesi alanında uzman bilirkişileri tayin eder ve kıymet takdirini tespit ettirir.

Kıymet takdiri sürecinde zamanaşımı var mıdır?

Kıymet takdiri kesinleştikten 2 yıl içerisinde yeniden kıymet takdiri yapılamamaktadır. 2 yıl geçtikten sonra kıymet takdiri istenebilir.

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

KOCAELİ

Kocaeli 1.İcra Md. Dosya No: …./…. E.

DAVACI : AD SOYAD
VEKİLİ : Av. Esma ŞENGÜLER İNALTAY
DAVACI : AD SOYAD
VEKİLİ : Av …. ….
KONU : Kıymet takdir raporuna itirazımızdır.
AÇIKLAMALAR:

  • Yukarıda esas numarası belirtilen dosya borcu nedeniyle müvekkilimize ait …. köyü …. parselde kayıtlı 870,92 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili kıymet takdir işlemi yapılmış olmakla ../../2021 tarihinde tebliğ olunan raporda belirlenen değer piyasa koşullarının altındadır.
  • Değer tespitine konu taşınmaz kasabanın merkezi yerinde, ulaşıma uygun,her türlü belediye hizmetlerine açık, karşısında ilköğretim okulu olan, yakın çevresine bakıldığında gelişmekte olan ve düz yapıya sahip oldukça değerli bir alandır.
  • Davaya konu …. parselin hemen yanında bulunan …. parselde kayıtlı taşınmaz için başka dosyadan yapılan kıymet takdir raporu ektedir. Buna göre yan yana bulunan taşınmazlar birinin m2 değeri ….. TL diğerinin …. TL olması her türlü hukuki izahatten uzaktır.
  • İzah edilen tüm sebeplerden ötürü İcra dairesince dava konusu taşınmaz için yaptırılan kıymet takdir işleminin iptalini talep etme zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İİK 128/a ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER : Kocaeli 1.İcra Md. .…/…. E. dosyası, keşif, bilirkişi incelemesi,emsal taşınmazlar sair hukuki deliller

NETİCE VE TALEP : Yukarıdaki izah edilen sebeplerden ötürü Kocaeli 1.İcra Müdürlüğünce yapılan kıymet takdir işleminin iptali ile yeniden kıymet takdiri yapılarak taşınmazın gerçek değerinin tespitine karar verilmesini, yargılama gider ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 29/09/2021

DAVACI VEKİLİ
Av.Esma ŞENGÜLER İNALTAY

İcra Hukuku üzerinde yıllardır yoğun bir şekilde çalışmakta olan Şengüler Hukuk Büromuzu ziyaret ederek davalarınız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. (Randevu almayı unutmayınız.)

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!