Dilekçeler

Memnu Hakların İadesi Dilekçesi

Memnu haklar (yasaklanmış haklar), kişinin işlemiş olduğu bir suç sonucu cezalandırılmasıyla, ceza kanununun dışında farklı kanunlardan doğan haklarından kısmen veya tamamen yararlanamaması anlamına gelir.

Memnu haklar Türk Ceza Kanununda da yer almıştır. TCK md. 53 de “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, işlemiş olduğu suç nedeniyle toplumla güvene dayalı ilişkisi zedelenen kişinin belli bir süreyle bazı haklarının kullanmasının yasaklanmasıdır” şeklinde tanımlanmıştır.

Memnu Hakların İadesi Nedir?

Memnu hakların iadesi, hüküm giymiş kişiye işlediği suçtan dolayı getirilen yasaklanmış hakkın  geri alınması için düzenlenen bir yoldur. Kimi insanlara göre çeksin cezasını, hiçbir haktan yararlanmasın diye düşünülen bu konu, bir kişinin hayatı boyunca kendine tanınmış olan haktan mahrum kalması anlamına gelir ki bu da insan haklarına aykırıdır. Kanun da bu durumu öngördüğü için bu ceza kurumunu kurmuştur.

Memnu Hakların İadesi Şartları

5352 Sayılı Adli Sicil Kanununa eklenen 13 (A) maddesinde düzenlenen bu koşullar aşağıdaki şekildedir.

 • Cezanın infaz edilmiş olması
 • Cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması,
 • Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması,
 • Üç yılı iyi halli olarak geçirdiğine dair mahkemede bir kanaat oluşması gerekir.
 • Cezanın infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında başka bir hukukî nedenle son verilmiş olması halinde, memnu hakların iadesi talebinde bulunabilmesi için, hükmün kesinleşmesinden itibaren beş yıl geçmesi zorunludur. Ancak, bu süre kişinin mahkûm olduğu hapis cezasına üç yıl eklenmek suretiyle bulunacak süreden az olamaz.
 • Mahkeme hakkın iadesi kararını, dosya üzerinde inceleme yaparak ya da Cumhuriyet savcısını ve hükümlüyü dinlemek şartıyla verebilir.

Memnu Hakların İadesinde Yetkili Mahkeme

Memnu hakların iadesi, hükümlünün yargılandığı mahkeme tarafından verilebilir. Hükümlü, hüküm kararı veren mahkeme dışında yerleşim yerinde bulunan ve mahkumiyet hükmünü veren mahkemeyle aynı dereceli bir mahkemeye başvurarak memnu hakların iadesini talep eder.

Bu konu TCK hükümlerinde geçtiği için ceza mahkemelerinin dava çeşitliliği;

 • Kasten yaralama
 • Cinsel taciz
 • Cumhurbaşkanına hakaret
 • Hakaret
 • İşkence
 • İntihara yönlendirme
 • Hırsızlık
 • Uyuşturucu ticareti

vb. suçlar bu tür mahkemeler de görülür.

Memnu Hakların İadesi Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
MEMNU HAKLARIN GERİ
VERİLMESİNİ İSTEYEN : Adı ve Soyadı, (T.C. Kimlik No: …) Adres

VEKİLİ : Av. Esma Şengüler İnaltay

KONU : Kamu haklarının yasaklılığının kaldırılması istemine ilişkindir..

AÇIKLAMALAR :

1-)

Müvekkilimiz … … hakkında mahkemenizin …/…/… tarih ve …/… Esas, …/… Karar sayılı kararıyla … yıl … ay mahkumiyet kararı verilmiş, karar Mahkemenizin …/…/… tarihli kararıyla uyarlanarak hükmolunan ceza, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği … yıl … ay hapis cezasına çevrilmiştir .

2-)

Müvekkilimiz hakkında hükmolunan cezanın infazı …/…/… tarihi itibariyle tamamlanmış ve kendisi …/…/… tarihinde … Cezaevi’nden tahliye edilmiştir .

3-)

Müvekkilimiz hakkında isteme konu hüküm dışında verilmiş bir mahkumiyet hükmü olmadığı gibi, açılmış başka bir dava da bulunmamaktadır. Buna göre; ilgili koşulların oluştuğundan bahisle müvekkilimizin memnu haklarının iadesine karar verilmesini isteme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan sebeplerle Adli Sicil Kanunu’nda yer alan koşulların oluşması sebebiyle müvekkilimizin memnu haklarının iadesine karar verilmesini talep ederiz. …/ …/ …

MEMNU HAKLARIN İADESİNİ İSTEYEN VEKİLİ
AV.ESMA ŞENGÜLER İNALTAY

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!