Miras Hukuku

Miras Avukatı

Miras Hukuku gerçek kişilerin gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölümünün varlığı halinde, ölen kişinin mirasa konu mallarının (tereke), mirasçıların kim olduğunun, bu kişilere nasıl paylaştırılacağının, malvarlığındaki pasiflerin (borçlarının) nasıl ve hangi oranda ödeneceğinin yolunu gösteren özel hukuk dalıdır.

Miras Avukatı Hangi Tür Davalara Bakar?

 • Reddi miras davası,
 • Tenkis davası,
 • Tapu iptal davası,
 • Ortaklığın giderilmesi davası,
 • Muris muvazaası davası,
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Muvazaalı işlemlere karşı iptal davaları

Bunlara ek olarak;

 • Vasiyetname düzenlenmesi ya da iptali,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
 • Mirastan feragat sözleşmesi
 • Terekenin korunması,
 • Terekenin mevcudunun tespiti
 • Mirasçının gaipliğine karar verilmesi,
 • Mirasın paylaştırılması talebi,
 • Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali gibi

konularda da danışmanlık hizmeti verirler.

Miras Avukatı Dava Sürecindeki Görevi

Miras avukatının süreci yönetebilmesi için öncelikli görevi bu konuda tecrübe kazanmak, miras ve ona bağlı olarak cereyan eden konularda da bilgili yetkili olmaktır. Böyle bir avukat ile çalışırsanız miras sonucu size düşen payda daha az hak kaybına veya hak kaybına uğramadan, payların eşit dağıtılması sağlanacaktır. Hukuki sürece, miras hukukundan anlayan bir avukata vekaletnamenizi vermekle başlar, avukat sizin beyanlarınızı dikkate alarak bir dilekçe yazar ve dava aşamasına geçilir. Dava sürecinin sizin lehinize işlemesi için vekilinizi doğru yönlendirmeniz gerekir. Davanın konusuna göre, taraflar arasında anlaşmaya göre bu süreç uzar ya da kısalır. Vekiliniz, davanın sonuçlanması için gerekli deliller vs. toplar, mahkemeye sunar. Avukatın en önemli görevi sürecin doğru yönetimidir.

Miras Davalarında Mirasçı Kimdir?

Mirasçı, mirasbırakanın ölümüyle malvarlığına sahip çıkan kimsedir.
Mirasçı olabilmek için aranan koşullar;

1- Sağ Olmak

 • MK. Md 580 e göre mirasçı olabilmek için miras bırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır.
 • Ceninin miras hakkı saklı tutulmuştur, sağ olarak doğmuş olursa mirasçı olabilecektir.

2- Hak Ehliyetine Sahip Olma

 • Mirasçı olabilmek için hak ehliyetinin varlığı aranırken fiil ehliyetine bakılmaz.
 • Tüzel kişiler miras bırakanın ölümünde hak ehliyetine sahip oldukları ölçüde mirasçı olabilirler.

3- Mirastan Yoksun Bulunamama

TMK md. 578 e göre;

 • Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı şekilde öldürmeye kalkışan kişiler,
 • Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı şekilde ölüme bağlı işlem yapamayacak duruma getirenler,
 • Mirasbırakanı ölüme bağlı işlem yapma veya işlemden dönme iradesini yanılma, aldatma, korkutma fiilleri ile sakatlayanlar,
 • Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı şekilde bir daha yapamayacağı durumda veya zamanda ölüme bağlı işlemi bozanlar veya ortadan kaldıranlar mirastan yararlanamazlar.

Mirasçısız terekenin yasal mirasçısı ‘’ DEVLET ‘’ olur.

Vasiyetname Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Vasiyetname, vasiyet sahibinin vefatından sonra mal varlığını kimlere bırakacağını gösteren yazılı belge veya sözlü beyandır. Vasiyetnameler tek taraflı olarak yapılan ölüme bağlı tasarruf işlemledir. Vasiyetnamelerde irade beyanının vasiye ulaşmasına ve vasininde bunu kabul etmesi aranmamıştır. Bu yüzden mirasbırakan, ölümüne kadar istediği zaman, istediği şekilde tek taraflı olarak değiştirebilir.

Bir kişinin vasiyette bulunabilmesi için TMK md. 502 de bazı koşulları vardır:

 • On beş yaşını doldurmuş olmak,
 • Ayırt etme gücüne sahip olmak,

Miras hukukunda vasiyetname düzenlemesi bazı şartlara bağlıdır.

 • Öncelikle miras bırakan malvarlığı üzerinde sınırsız tasarruf hakkına sahip değildir. Mirasbırakan vasiyetname düzenlerken saklı paylı mirasçıların saklı paylarına dokunmadan vasiyetname oluşturabilir.

TMK da üç çeşit vasiyetname düzenlenmiştir. Bunlar düzenlenirken de bazı şekil şartlarına tabii tutulmuşlardır.

El Yazılı Vasiyetname

Metin, düzenleme tarihi (gün, ay, yıl), imzadan oluşur.

Resmi Vasiyetname

İki tanığın katılmasıyla resmi memur ( Sulh hakimi, noter, kanunla yetki verilen diğer görevliler) önünde düzenlenir.

Sözlü Vasiyetname

Sözlü vasiyetnamenin yazılması için olağanüstü bir durumun (yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş vb. durumlar) olması ve bu duruma ek olarak vasiyetnamenin o anda yazılamıyor olması aranmıştır. Miras bırakan son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu arzulara uygun vasiyetname düzenlemeleri görevini yükler.

Miras Avukatının Önemi Nedir?

Mirasa ilişkin davalarda avukata vekalet verilmesi, müvekkillerimizin hukuki süreçlerin başlatılması, yönetilmesi, mirastan doğan haklarınızda hak kayıplarının yaşanmaması adına, en önemlisi miras payının adil olmasına ve dava sürecini uzatmadan bir an önce sonuca kavuşması için önemlidir. Bu sebeple alanında tecrübeli bir avukat ile çalışılmasında sizin lehinize yarar vardır.

Miras Hukuku Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Miras için yetkili mahkeme TMK md. 576 uyarınca malvarlığının tamamı için murisin son ikametgâh adresinin bulunduğu yerdeki mahkemelerdir. Görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!