Dilekçeler

Süre Tutum Dilekçesi

İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararın üst mahkeme tarafından değerlendirilmesi talebini içeren karara itiraz dilekçesine süre tutum dilekçesi denilmektedir. İstinaf veya itiraz yollarına başvurulmadan önce kanunda öngörülen sürenin durdurulması için süre tutum dilekçesi verilebilmektedir.

Süre tutum dilekçesi verilmezse ne olur?

Süre tutum dilekçesi verilmezse mahkemelerin verdiği karara itiraz edilmemiş sayılarak karar kesinleşir ve artık karara karşı kanun yoluna gitme imkanı kalmaz. Kararın kesinleşmesi sanığın aleyhine olacaktır.

Süre tutum dilekçesi hangi mahkemeye verilir?

İstinafa gidilecekse Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesi için kararı veren mahkemeye verilir. (Nöbetçi mahkemeye de verilebilir.)

Süre tutum dilekçesi istinaf yerine geçer mi?

Kural olarak süre tutum dilekçesi verilmesi ile istinaf yolu kullanılmış sayılır fakat hak kaybına uğramamak için gerekçeli istinaf dilekçesi sunulması faydalı olacaktır.(İçtihatlar bu şekilde öngörmektedir.)

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

KOCAELİ 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: …./.. E.

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN
SANIK : Ad Soyad

MÜDAFİİ : Av.ESMA ŞENGÜLER İNALTAY(Adres Antettedir.)

KONU : Süre tutum talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Kocaeli 1.İcra Ceza Mahkemesi’nin yukarıda esasta kayıtlı dosyasından müdafisi bulunduğumuz sanık hakkında;
Müdafisi olduğumuz …. …. “çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına neden olmak” suçunu işlediğinin kabulü ile 5941 sayılı Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca alt sınırdan uzaklaşılarak sonuç rakam olarak 17.970,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA hükmedilmiş olup mahkeme tarafından verilen karar usul, yasa ve hakkaniyete uygun değildir.

Mahkeme tarafından gerekçeli karar henüz tarafımıza tebliğ edilmediğinden, ayrıntılı istinaf dilekçemizi sunma hakkımızı saklı tutarak karar hakkında istinaf yoluna başvurduğumuzu belirten işbu süre tutum dilekçesini dosyaya ibraz etmekteyiz.

TALEP SONUCU: Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer nedenlerle; öncelikle süre tutum ve istinaf talebimizin kabulü ile mahkemenin vermiş olduğu kararın kaldırılarak Başkanlığınızca yapılacak yargılama ile müdafisi olduğumuz sanığın BERAATINA, aksi kanaat hasıl olursa dosyanın yeniden incelenmek üzere mahkemesine tevdi edilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

28/09/2021

İSTİNAF YOLUNABAŞVURAN SANIK MÜDAFİİ
AV. ESMA ŞENGÜLER İNALTAY

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!