Dilekçeler

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

Tutuklama; delillerin korunması, şüpheli veya sanığın kaçmasını önleme gibi nedenlerle geçici olarak başvurulan bir koruma tedbiridir. Kişi özgürlüğünü kısıtlaması ve hâkim tarafından hükmedilmesi açısından hapis cezası ile benzerlik gösteriyor olsa da hükümleri ve yerine getirilmeleri yönünden farklıdırlar. Hapis bir ceza, tutuklama ise bir koruma tedbiridir.

Tutukluluk süresi; ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren işlerde en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda beş yılı geçemez. Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde ise tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir.

Tutuklanan kişinin tutuklama kararına ve tutukluluğun devamı kararına itiraz hakkı vardır.

Tutuklama Kararına Nasıl İtiraz Edilir ?

Tutuklama kararına itiraz, şüpheli veya sanığa ait bir haktır. Ancak şüpheli veya sanığın vekili; varsa yasal temsilcisi veya eşi de tutuklama kararına itiraz edebilir. Soruşturma aşamasında kararı veren Sulh Ceza Hakimliğine; kovuşturma aşamasında ise kararı veren mahkemeye tutuklu bulunulan ceza infaz kurumu veya tutukevi yetkilisine beyanda bulunup dilekçe verilerek veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunularak tutuklama kararına kararın öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz edilmelidir.

Tutukluğa itiraz dilekçesi etkili ve uygun bir dille yazılmalıdır, bu aşamada bir avukattan yardım almanız yararınıza olacaktır.

… SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

SANIK             : AD-SOYAD(TC) ADRES

           

KONU                                 : … Sulh Ceza Mahkemesi’nin 20../… E. Sayılı

dosyasında vermiş olduğu tutukluluğa ilişkin karara itirazımızdan

ibarettir.

AÇIKLAMALAR             :

HUKUKİ SEBEPLER          : 5271 S. K.   m. 101,AİHS ve ilgili yasal mevzuat

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen hususlar göz önünde bulundurularak bu tutuklamanın ağır mağduriyetlere sebep olacağı gerekçesiyle hakkımda … Sulh Ceza Mahkemesi’nin 20../… E. Sayılı dosyasında vermiş olduğu tutukluluk haline ilişkin karara itirazımızın kabulünü, tahliyeme karar verilmesini saygılarımla talep ederim. ../../20..

                  AD SOYAD

    İMZA

Tutuklamaya İtiraz Kaç Günde Sonuçlanır ?

Tutuklamaya itiraz talebini alan mahkeme itirazı yerinde görürse kararı düzeltir; yerinde görmezse en fazla üç gün içinde itirazı bir üst mahkemeye yollamak zorundadır.

Tutuklamaya İtiraz Süresinin Kaçırılması 

7 günlük itiraz süresi mahkeme kararına itiraz etmek için verilen süredir. Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında mahkemeye tahliye talebinde bulunabilir.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!