Genel

Vatandaşlık Başvurusu

Vatandaşlık başvurusu ile ilgili sürecin yönetimi, belgelerin toplanması, gerekli makamlara başvuruların yapılması ve bu başvuruların takibi, Türkiye’de gayrimenkul alımı, başvuruların reddi halinde yapılabilecekler konusunda Şengüler Hukuk Bürosu olarak vatandaşlık hukuku konusunda müvekkillerimize ve danışanlarımıza destek vermekteyiz.

Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Vatandaşlık başvurusu hangi yöntem ile vatandaşlık başvurusu yapılabileceğine ilişkin karar verilmesi, akabinde gerekli belgelerin toplanması ve ilgili makamlara başvuruların yapılması ile tamamlanacaktır.

Vatandaşlık Başvurusu Nereye Yapılır ?

Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü), yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır.

Vatandaşlık Başvurusunda Hukuki Süreç

Vatandaşlık başvurusu yapılan makam, yapacağı inceleme sonucu oluşan kanaatini de içeren dosyayı, karar alınmak üzere İçişleri Bakanlığına gönderir. Vatandaşlık başvurusu, şahıslar tarafından bizzat yapılabileceği gibi, bu konuda bir hukukçudan destek alınması süreci kolaylaştıracaktır.

Yabancıların, Türkiye’deki yasal prosedüre hakim olmaması, Türkçe’deki teknik dile hakim olmaması,süreçlerle ilgili yazışmaların ve takiplerin detaylı yapılması gerektiğinden, Şengüler Hukuk Bürosu, Yabancılar Hukuku anlamında, Vatandaşlık başvuruları,sonradan Türk vatandaşlığının kazanılması,istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması, İl göç idaresine, Kocaeli İl göç İdaresi’ne yapılacak başvurularda, ikamet tezkereleri, aile ikamet izni, çalışma izni gibi konularda müvekkillerine, danışanlarına yardımcı olmaktadır.

Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Vatandaşlık başvurusu için gerekli belgeler;

 • Başvuru Formu (VAT-3),
 • 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen vemakinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge,vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
 • Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair,usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
 • Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.
 • Başvuru Makamı ve Usul Başvurular yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.
 • Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.
 • Müracaat ve işlemlerde yabancı kimlik numarası esas alınır.
 • Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı, aranan ikamet süresi içinde toplam altı ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir.
 • Türkiye dışında geçirilen toplam altı ayı geçmeyen süre, öngörülen ikamet süresi içinde değerlendirilir.
 • Yabancının ikamet süresi içinde toplam altı aydan fazlasını Türkiye dışında geçirmesi ya da geçerli ikamet izni olmaksızın veya ikamet izni almadan altı aydan fazla Türkiye’de bulunması ikamet süresini keser ve bu tarihten önceki ikamet süreleri dikkate alınmaz.
 • Yasal ikamet izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim  gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla alınan ikamet tezkeresiyle ya da diplomatik veya konsüller ayrıcalıkla bağışıklık sağlayan yabancı misyon personeli kimlik kartıyla Türkiye’de ikamet edilmesi Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmez.
 • Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye’de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde önceki ikamet süreleri de hesaba katılır. Bu hüküm, turistik amaçlı ikamet tezkeresi ile Türkiye’de bulunanlar hakkında uygulanmaz.
 • Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin tasdik işlemleri Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğin 59 uncu maddesine göre yapılır.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir.
 • Gerekli görülen hallerde ikamet tezkerelerinin aslına uygunluğunun tasdiki il müdürlüklerince de yapılabilir.

TC vatandaşlık başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır ?

Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü), yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. Başvuruların, şahıslar aracılığı ile yapıldığı durumlarda, evraklardaki eksikliklerin meydana gelmemesi için alanında uzman bir vatandaşlık avukatı ile başvurularını yaptıkları takdirde, sürecin kısalması adına olumlu bir yansıması olacaktır.

Avukat aracılığıyla başvurular gerçekleştirilirse sürecin kısalması mümkündür. Avukat olmadan yapılan başvurular ortalama 2 sene içerisinde sonuçlanmaktadır. Vatandaşlık avukatı ile ise vatandaşlık başvurusu sonuçlanma süresi 6 ay-1 sene arasında olacaktır.Başvurunun yapıldığı ile göre, başvuruların neticelenmesi farklılık göstermekte olup, büyük şehirlerde başvuruların sonuçlanması uzun bir zaman aralığına yayılmaktadır./p>

Vatandaşlık başvurusu nasıl sorgulanır ?

Vatandaşlık başvurusu, başvuruya ilişkin belgeler tamamlandıktan, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne yahut dış temsilciliklere başvurular yapıldıktan sonra, ilgili https://vatan.nvi.gov.tr/moduller/basvuru/basvurudurumbilgi.aspx linke tıklayarak sorgulanabilir.

Vatandaşlık başvurusu reddedilirse ne yapılmalı ?

Yukarıda bahsini ettiğimiz, tüm Türk vatandaşlığı kazanma kriterlerine malik olsa dahi, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının başvurusu reddedilebilir. Bu kriterlerle ilgili değerlendirmeyi, İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü bünyesindeki Vatandaşlık Başvuru İnceleme Komisyonu karar verir.

Gereken şartları taşıyanlar adına vatandaşlık dosyası düzenlenir ve bu dosya, karar verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Durumu uygun görülmeyenlerin talebi ise Bakanlık tarafından reddedilir.

Vatandaşlık başvurusunun reddine ilişkin karar, idari işlem olduğu için idari yargı denetimine tabidir.

T.C. Vatandaşlık Başvurusu Reddedilen yabancı, red kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içerisinde idari yargı makamlarına başvurarak iptal davası açma hakkı bulunmaktadır. 60 (altmış) günlük bu süre doğrudan hak düşürücüdür.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!