Dilekçeler

Veraset İlamı Dilekçesi

Malvarlığına sahip bir bireyin ölmesinden sonra malvarlığının paylaştırılması miras hukukunu ilgilendirmektedir. Bu paylaşımın yapılabilmesi için mirasçıların belirlenmesi gerekir. Bu kapsamda veraset ilamı dilekçesi ile Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne başvurularak veraset ilamı başka bir deyişle mirasçılık belgesi alınır. Veraset ilamı mirasbırakan ile soybağı bulunanlarca veya yasal mirasçıları tarafından noterden de alınabilir.

Veraset İlamı Dava Dilekçesi Örneği

… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : Ad-Soyad(TC NO)

DAVALI : Hasımsız.

DAVA KONUSU               :Mirasçılık belgesi verilmesi talebidir.

MİRASBIRAKAN : Ad-Soyad(TC NO)
AÇIKLAMALAR                :Muris ../../…. tarihinde vefat etmiştir.
Murisin malları üzerinde tasarrufta bulunabilmesi için mirasçılık belgesine ihtiyaç duyulmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER  : 4721 s. Türk Medeni Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu  ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                              : Nüfus Kayıtları (Celbi talep olunur)

Ve sair deliller

SONUÇ VE İSTEM                          : Yukarıda arz ve izah edilen sebeblerle talebimizin kabulü ile murisin mirasçılarını ve miras paylarını gösterir mirasçılık belgesinin verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. ../../20..

Davacı

AD SOYAD

İMZA

Veraset ilamı nedir?

Veraset ilamı ölen kişiye kimlerin mirasçı olduğunu gösteren belgedir. Mirasçılık belgesi olarak da bilinir.

Veraset ilamının süresi ve cezası var mıdır?

Veraset ilamının alınması için herhangi bir süre sınırı olmamakla birlikte veraset ve intikal vergisi kapsamında edinilen mallar için belirli sürelerde veraset ilamının alınarak beyanname verilmesi zorunluluğu vardır. Belli durumlarda 3 aylık süre içinde ilgili yerlere beyanname verilmeli, yoksa ceza söz konusu olabilir.

Veraset ilamı ne zaman çıkartılır?

Veraset ilamı miras bırakanın vefatı sonrası her zaman alınabilir. Ancak işlemin geciktirilmesi vergiler açısından sorun yaratabileceğinden ve ceza alınmasına sebep olabileceğinden ceza ödemeden miras edinimi için bir an önce veraset ilamı alınmalı ve gerekli yerlere beyannameler verilmelidir.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!