Genel

Yargılamanın Yenilenmesi

Ceza Muhakemesi Kanunu md.311 de belirlenen hallerde kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir dava da, hükümlü lehine veya aleyhine olarak tekrardan yargılama yapılmasına “yargılamanın yenilenmesi” veya “iade-i muhakeme” denilmektedir.

Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesinin Sebepleri

Cmk md.311’e göre sayılan haller;

  • Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşıldığında
  • Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği ortaya çıkmışsa
  • Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş ise
  • Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da bu hüküm kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış ise
  • Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa
  • Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu hâlde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir.

Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

CMK md.317 ye göre yeniden yargılanma talebi, kanuni nedenleri ile dayandığı delilleri içermelidir. Yargılamanın yenilenmesi başvurusunu, kesinleşmiş mahkumiyet hükmünü veren mahkemeye yapılır. Yargılanmanın yenilenmesi talebini alan mahkeme, talebin kabule şayan olup olmadığını incelerken önceki yargılama da görev almamış hakim veya hakimlerden oluşmalıdır.

Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusunda Süre ve Zamanaşımı

Yargılamanın yenilenmesi talebi herhangi bir süreye bağlı olmadan ileri sürülebilir. Olağanüstü bir kanun yolu olması nedeniyle herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Kesinleşen bir hüküm ile ilgili kanuni diğer koşullar varsa her zaman iade-i muhakeme başvurusu yapılabilir.

Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusu Hükmün İnfazını Durdurur mu?

CMK md. 312 uyarınca yargılanmanın yenilenmesi hakkındaki başvuru, hükmün infazını ertelemez. Bununla birlikte başvurunun ardından mahkeme, infazın geri bırakılması veya durdurulmasına karar verebilir.

Yargılamanın Yenilenmesinin Mümkün Olmadığı Haller Nelerdir?

Talep olmadan mahkemenin resen karar alarak kesinleşen hüküm ile ilgili yeni bir yargılama yapması mümkün değildir.

Yargılamanın Yenilenmesi Dilekçesi

KOCAELİ … AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA;

SANIK :

MÜDAFİİ :

KARAR TARİHİ VE NOSU :

KONU : Yargılanmanın Yenilenmesi İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Müvekkilim Mahkemenizin yukarıda tarih ve no’su belirtilen kararıyla … suçundan … yıl hapis cezasına mahkum edilmiş, karar … Ceza Dairesi’nin …/… Esas ve …/… Karar sayılı kararıyla onanarak kesinleşmiştir.
  2. Hüküm aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığımız …/…/… tarihli başvuru …/…/… tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından sonuçlandırılarak Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’nin 6. maddesinin ihlali suretiyle verildiği tespit edilmiştir.
  3. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311/f maddesi gereğince müvekkilimin yeniden yargılanması gerekmektedir. Bununla birlikte müvekkilimin cezaevinde kaldığı süre göz önünde tutularak infazın ertelenmesine de karar verilmelidir.

DELİLLER :

AİHM’nin …/… Esas sayılı, …/…/… tarihli kararı, 5271 S. K. m. 311.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarda açıkladığımız nedenlerle,  kesinleşen kararın infaz edilmesi halinde müvekkilimin mağdur olacağı nedeniyle infazın durdurulmasına, Yargılamanın Yenilenmesi sebeplerinin kabul edilerek yeniden yargılama yapılmasına, mahkumiyet kararının kaldırılarak müvekkilin beraatine, hükmün iptaline ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

SANIK MÜDAFİİ

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!