Dilekçeler

İbraname Örneği

İbraname Nedir?

Genel olarak ibra kelimesi, Arapça kökenli olup bir kimseyi belli bir borcu ödemekten yahut bir edimi yerine getirmekten kurtarmak anlamına gelmektedir. Aynı zamanda ibra, bir alacaklının bu alacağının bir kısmından ya da tamamından vazgeçmesi de demektir. Bu durumda ibraname de bu durumun yazılı bir belgeye dökülmesi anlamına gelir.

Avukat İbranamesi Nasıl Hazırlanır?

İbra hukuki olarak bir tasarruf işlemidir. Bu sebeple ibraname hazırlayabilmek için hukuki işlem ehliyetinin yanında tasarruf ehliyetine de sahip olmak gerekmektedir. Avukatın dosyadan istifa etmesi ya da dosyadan el çekmesi gibi durumlarda da müvekkil ile aralarında bir ibraname imzalanması karşılıklı olarak iki tarafın da haklarını korumak için önem teşkil etmektedir.

Avukat İbraname Örneği

İBRANAME

Gebze 2. İş Mahkemesi’nin ….. Esas numaralı dosyası ile tahakkuk eden ve ödemesi yapılan alacaklarımın toplam ödenecek tutarı, ………. TL olup, bu miktar vekilim Av. Esma Şengüler’in hesabına ödenmiştir. Avukatlık ücreti olarak, avukatım Esma Şengüler’e ödenecek miktar çıkartıldıktan sonra kalan ödeme tutarı, ……….. TL’dir.
……. TL yargılama gideri davalı tarafından ödenmiş olup, bu miktar doğrudan tarafıma gönderilecektir. Tarafıma yapılacak toplam ödeme, ……….. TL’dir.
Bana ödenmesi gereken, ……….. TL’dir, bu bedeli banka hesabım üzerinden teslim aldığımda; bu dosya ile ilgili Gebze 2. İş Mahkemesi’nin ….. Esas Sayılı dosyası kapsamında avukatım Esma ŞENGÜLER’i kati olarak tamamen ibra ederim.Bu aşamaya kadar yapılan tüm hukuki işlemler hakkında bilgim ve muvafakatim vardır. …/…/2021

…………… ………..

İşçi İbraname Örneği

İBRANAME

…/…./……. tarihinden beri çalıştığım işyerinden …/…/…. Tarihinde ayrıldım.
Çalışmaya başladığım tarihten bugüne kadar geçen çalışma sürem içinde bütün ücretlerimi
ve her türlü sosyal hakkım ile hafta ve genel tatil günlerine ait ücretlerimi ayrıca yapmış
olduğum fazla mesai ücretlerim ile yıllık izin ücretlerimi ve ayrılış esnasında hak etmiş
olduğum ve yukarı da belirtilen istihkaklarımı eksiksiz aldım.

İşyerinden, Kanun ve Hizmet akdinden doğan hiçbir şekil ve nam altında
herhangi bir alacağım kalmadığını maddi ve manevi herhangi bir hak talebinde bulunmaya
cağımı beyanla işyerini geçmişe dönük olarak da ibra ederim. …./…./ …….

İBRA EDEN
Adı Soyadı:
İmzası

Adresi :
Telefon No :

İcra İbraname Örneği

İBRANAME

DOSYA NO : …/ … E.
ALACAKLI :
BORÇLU :
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ : … İcra Müdürlüğü

Yukarıda borçlusu ve icra dosya numarası yazılı alacağımın tamamını … … dan aldım. Bu dosya için başkaca bir hak ve alacağım kalmadığından kendisini ibra ediyorum. …/ …/ …

Alacaklı- Müvekkil
Av.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!