İşsizlik Maaşı Nedir, Ne Kadardır, Nasıl Alınır ?

'İşsizlik maaşı nedir, nasıl alınır ve ne kadardır ?' sorularının yanıtlarını tüm detaylarıyla Şengüler Hukuk Bürosu'nda bulabilirsiniz.
‘İşsizlik maaşı nedir, nasıl alınır ve ne kadardır ?’ sorularının yanıtlarını tüm detaylarıyla Şengüler Hukuk Bürosu’nda bulabilirsiniz.

Son dönemde en çok merak edilen konuların başında hiç şüphesiz işsizlik maaşı gelir ve bu durum zaman zaman içerisinde barındırdığı noktaların karmaşıklığı dolayısıyla içerisinde karmaşık süreçleri barındırır. Şengüler Hukuk Bürosu olarak bizler de ‘İşsizlik Maaşı Nedir, Ne Kadardır, Nasıl Alınır ?’ şeklinde temel ve detay sorulara yanıt vererek konuyla ilgili tüm detaylara değinmeye çalıştık.

İşsizlik Maaşı Nedir ?

İşsizlik ödeneği diğer bilinen adıyla nitelendireceksek, işsizlik maaşı; Sigortalı olarak çalışmasını sürdürürken, iş akdi sona eren işsiz kalan kişilere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen şartlara sahip olmaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yapılan ödemeleri kapsamaktadır. Bu ödemeler, belirli sürelerde ve belirli miktarlarda ödenmektedir.

İşsizlik Maaşı Almak İçin Şartlar Nedir ?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için gerekli şartlar aşağıda sıralanmıştır:

  • Kişinin kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,
  • İş akdi sona ermeden evvel son 120 gün iş/hizmet akdine bağlı olmak,
  • İş akdi sona ermeden evvel son 3 yıl içerisinde minimum 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,
  • İş akdi sona erdikten sonra, fesihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmak.

Bu şartların sağlanıp sağlanmadığına ilişkin iş hukuku ile ilgilenen bir avukattan bilgi almakta yarar vardır. Örnekleyeceksek, işçi işveren tarafından işsiz haksız bir gerekçeyle çıkartılmış, işçi kendi kusurundan kaynaklanan bir sebepten ötürü işten ayrılmasa dahi, işten çıkış kodu sebebiyle işsizlik maaşı başvurusu reddedilecektir. Açılacak davaların nihayetinde alınacak karar ile, işsizlik maaşı için davanın kesinleşmesi ile beraber yeniden başvuru yapmak gündeme gelebilir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadardır ?

İşsizlik maaşı, kişinin aldığı ücrete bağlı olarak değiştiğinden asgari ücrete bağlı olarak değiştiğinden her yıl değişik miktarlarda ödenmektedir. Henüz 2020 yılı asgari ücret miktarı belli olmadığından ilerleyen günlerde makalemizde yer vereceğiz.

2019 yılı işsizlik ödeneklerine örnek vermek gerekirse;

**Son 4 ay asgari ücretle çalışan bir işçi için, Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması; 2.558,40 TL iken, ödenecek işsizlik maaşı miktarı; 1.015,59 TL’dir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır ?

Sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak günlük brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanır. İşsizlik maaşı ödenirken yapılan tek kesinti, damga vergisi kesintisidir, bunun dışında herhangi bir vergiye yahut kesintiye tabi tutulmamaktadır. İşsizlik maaşı hesaplanırken, maksimum tutar, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Süre İle Bağlanır ?

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan kişilerin işsizlik ödeneği başvurularının kabulü halinde, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

  • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
  • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar Sürede Bağlanır ?

İŞKUR’un işsizlik maaşı başvurularını değerlendirip neticelendirmesi genellikle 10-15 gün arasında sonuçlanmaktadır. Fakat yoğunluk olan kalabalık şehirlerde bu süre 1 ayı da bulabilmektedir.

İşsizlik Maaşı İçin Ne Kadar Süre Çalışmak Gerekiyor ?

Yukarıda da detaylı olarak açıkladığımız üzere,

  • İş akdi sona ermeden evvel son 120 gün iş/hizmet akdine bağlı olmak,
  • İş akdi sona ermeden evvel son 3 yıl içerisinde minimum 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması gerekmektedir.

Tek bir işyerinde belirli bir süre bandında çalışmış olma zorunluluğu yoktur. Sadece devamlılık esastır.