Genel

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak

Anayasal ülkelerde, o ülkede yaşayanların devlet tarafından anayasada vadedilen haklardan yararlanmaları için o ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olmaları gerekir. Bağlı olan bu kişilere ise vatandaş denmektedir. Vatandaşlık doğumla veya sonradan kazanılabilir. Sonradan vatandaşlık kazanılabilmenin belli başlı şartları mevcuttur.

Bu şartlar ülkeden ülkeye göre farklılık teşkil eder. Türkiye’de yabancıların vatandaşlık hakkına sahip olabilme şartları ise 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanunu’nda düzenlenmiştir. Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olmakta bu şartlardan bir tanesidir.

Şengüler Hukuk Bürosu yabancılar hukuku kapsamında değerlendirilen tüm hukuki süreçlerde olduğu gibi evlilik yoluyla vatandaş olma sürecinde de danışanlarına destek olmaya devam etmektedir.

Evlilik Yoluyla Vatandaşlık Başvuru Süreci

Öncelikle belirtmek gerekir ki bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan size Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

 • Aile birliği içinde yaşama,
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,

şartları aranır.

Bir Türk vatandaşı ile evlilik yapan yabancılar yukarıdaki şartların tamamını taşımaları durumunda ikamet ettikleri şehirdeki valiliğe giderek vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.

Yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekaletname ile yapılabilir. Şengüler Hukuk Bürosu bu noktada sizlere en iyi şekilde hizmet vererek süreç içerisinde sizin mağdur olmamanız için gerekli dikkat ve özeni sergiler.

Peki tüm bu şartlar dışında yabancı eşin Türkiye’de ikamet etme gibi bir zorunluluğu var mı sorusu bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen tüm insanların kafasında soru işareti oluşmasını sağlamaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki evlilik yoluyla vatandaşlık kazanmak için böyle bir şartın bulunması zorunlu değildir. Evlilik Türkiye dışında istenilen bir yerde de sürdürülebilir ve 3 yılın dolması sonrasında Türk vatandaşlığı için başvuru yapılabilir.

Bunun yanı sıra bir yabancı bir Türk vatandaşı ile en az üç yıl evli kalması halinde vatandaşlık için başvurma hakkını kazanır. Üç yıldan fazla olan evlilikler bitse bile en az üç yıl şartı sağlandığı için yabancı, vatandaşlık için başvuru hakkını kaybetmez.

Anlattığımız şartları taşıyan ve Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, illerde oluşturulan vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından yapılır.

Gerekli şartları taşıyanların adına vatandaşlık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda durumu uygun bulunanlar Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin talepleri ise Bakanlıkça reddedilir.

Bu süreç biraz karmaşık ve uzun bir süreçtir. Alanında uzman bir kimseye danışarak yardım almanız hiç kuşkusuz sizlerin menfaatine olacaktır.

Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Başvuru Formu (VAT-6),
 • 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
 • Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,
 • Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

İstenilen evraklar T.C İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde belirtilmiş olup başvuru formuna da bu siteden ulaşabilirsiniz.

Vatandaşlık Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Vatandaşlık başvurusunun ne kadar sürede sonuçlanacağı, başvuru sahibinin evrakları eksiksiz tamamlaması ve şartların sağlandığına dair yeterli delillerin sunulmasına bağlı olarak değişmektedir.

Eksik veya yanlış ibraz edilmiş her evrak, sürecin uzamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle vatandaşlık başvurusu yapılırken eksiksiz ve doğru evrakların ilgili makama sunulması önem arz etmektedir. Evraklar eksiksiz bir şekilde sunulduğu takdirde süreç, 1-3 yıl arası sonuçlanmaktadır.

Bu hakkın sonuçlarından tam olarak faydalanmak için ilgili kanun hükümlerine ve uygulamada karşınıza çıkacak düzenlemeleri tam anlamıyla idrak etmiş olmalısınız. Aksi takdirde kendinizi, vatandaşlık hakkınızdan yanlış veya eksik bilgilerle mahrum etme riskiniz oldukça yüksektir. Bunun yanı sıra vatandaşlık başvurusu kadar başvuru sürecinin dikkatle takip edilmesi çok önemli bir husustur.

Süreç içerisinde karşılaşacağınız sorunlar olabilmekte ve bu sorunlar hasebiyle süreç durmakta veyahut hak kayıpları meydana gelebilmektedir. Bu sürecin takibini alanında uzman bir avukat ile yapmak sizi hem süreç içerisinde karşınıza gelebilecek risklerden koruyup en kısa sürede vatandaşlık hakkınızı kazanmanıza yardımcı olacağı muhakkaktır.

Vatandaşlık başvurusu olumsuz sonuçlanan yabancı;  5901 sayılı Türk Kanunu’ndaki şartları karşılaması doğrultusunda tekrar ikamet yerindeki valiliğe başvuru yaparak vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

Ancak bu durum uzun bir sürecin tekrardan başlaması demektir. Keza hukuk ve düzenlemelere tam anlamıyla vakıf olmadan yapılacak işlemlerde yeniden hata yapılması olasıdır. İkinci kez bu yorucu süreci yaşamadan evvel bir uzmandan yardım almanızı önermekteyiz.

Vatandaşlık Başvurusu Nereden Sorgulanır?

Yukarıda bahsedilen tüm işlemler usulüne uygun olarak gerçekleştikten sonra bekleme aşamasına geçilecektir. Bu süre zarfında ilgili makamlarca gerekli incelemeler yapılmaktadır. Süreç devam ederken vatandaşlık başvurusunun hangi aşamada olduğunu ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinden öğrenmeniz mümkündür. Vatandaşlık başvuru numarası veya başvuru bilgileri ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Esma Şengüler

Esma Şengüler Kocaeli’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Kocaeli Barosu bünyesinde meslek hayatına adım atmış, 2014 yılının eylül ayında avukatlık ofisini açarak serbest avukatlığa başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonHemen Bilgi Al!